Zonnepanelen zakelijk aanschaffen?

In het bedrijfsleven, en met name in de industriële sector, is het overduidelijk dat de elektriciteitsrekening een van de uitgaven is die het meest beslag legt op de financiële middelen. In de afgelopen decennia is het gebruik van zonne-energie voor bedrijven echter gedemocratiseerd als een manier om geld te besparen en processen duurzamer te maken.

Deze praktijk gaat ook uit van een aspect dat van invloed is op het imago van het merk en de producten, en verandert bijgevolg de manier waarop potentiële klanten jouw bedrijf zien. Vandaag de dag wordt het als een differentieel beschouwd om een of ander model van milieubehoud aan te nemen.

Wat zijn immers de voordelen van de installatie van dit soort apparatuur? Het antwoord staat in de loop van dit artikel. Kijk hier eens naar!

Wat zijn de voordelen van zonne-energie voor bedrijven?

 1. Besparing van elektrische energie
  Dit is een rekening met een hoge waarde en meestal is er geen ontkomen aan. Zonne-energie heeft echter een groot potentieel en is van nature een hernieuwbare bron.

Daarom realiseren bedrijven die zakelijk zonnepanelen installeren een aanzienlijke reductie, wat resulteert in besparingen op de begroting. Het is mogelijk dit middel in te zetten in bijvoorbeeld logistieke magazijnen, waarvan de ruime ruimte gunstig is voor de installatie van de apparatuur.

 1. Rendement op investering
  Het geschatte rendement op investeringen in industriële installaties kan gemiddeld tussen 6 en 12 maanden liggen. Dat wil zeggen dat na deze periode het opgebouwde spaargeld voldoende is om de initiële uitgaven te dekken.

Bij de evaluatie van een investering moet met verschillende factoren rekening worden gehouden. Onder hen:

 • Terugverdientijd;
 • Risico’s;
 • Installatiekosten;
 • Nuttige levensduur van de apparatuur;
 • Kosten voor productverwerking;
 • Geschatte financiële opbrengst.

De beheerder moet al deze informatie bij de hand hebben om het besluitvormingsproces te beginnen, aangezien de panelen tientallen jaren kunnen blijven functioneren. Dit betekent dat het om een langetermijninvestering gaat die zorgvuldig moet worden geanalyseerd. In het geval van zonne-energie wordt het rendement niet in natura waargenomen, maar in de maandelijkse besparing op de elektriciteitsrekening.

 1. Eenvoudige installatie van apparatuur
  Een van de belangrijkste aspecten die de toepassing van deze technologie motiveren, is het geringe milieu effect. De panelen geven geen enkel residu af en vormen geen enkel risico voor de gezondheid van de gebruikers.

Het installatieproces is ook zeer eenvoudig en vereist geen verbouwingen om het systeem compatibel te maken met het reeds aanwezige elektriciteitsnet. De enige beperking is de beschikbare ruimte, die een beperking kan inhouden voor de grootte en de hoeveelheid panelen voor het opvangen van zonne-energie.

 1. Verbetering van het imago van de onderneming
  De consumentenmarkt koopt steeds vaker producten van bedrijven die zich bekommeren om hun effect op het milieu. Daarom is de toepassing van hernieuwbare energiebronnen van essentieel belang om nieuwe klanten te winnen en het imago te consolideren van een onderneming die investeert in duurzame processen.

Dit is tegenwoordig een zeer gangbare marketingstrategie die erop gericht is het merk te valoriseren en te consolideren door middel van initiatieven die als groen worden beschouwd.

 1. Fotovoltaïsche apparatuur kan worden gerecycleerd
  Aangezien de zonnepanelen worden vervaardigd uit materiaal zoals glasplaten, geleidende en metalen elementen, alsmede fotovoltaïsche cellen, maakt de technologie het mogelijk het materiaal later te recycleren, zodat in totaal 97% van de onderdelen kan worden teruggewonnen.

Daarom moet worden benadrukt dat de gebruikte materialen gemakkelijk kunnen worden hergebruikt, aangezien het glas van de platen voor 100% kan worden geconstrueerd, evenals het aluminium, dat tot 90% kan worden gerecycleerd. Bovendien hebben kristallijn silicium en polymeren ook goede terugwinning niveaus.

 1. Ontwikkeling van een duurzaamheids cultuur
  Een van de meest besproken begrippen van vandaag is de duurzaamheidstrend en de toepassingen ervan in de bedrijfsomgeving. Het lijkt erop dat alleen de grote industrieën – die de grootste vervuilers zijn – verantwoordelijk moeten zijn voor het minimaliseren van hun invloed op het milieu.

Dit idee is echter verre van waar, aangezien zelfs kleine ondernemers processen kunnen ontwikkelen die gericht zijn op milieubehoud. Elektriciteit besparen is slechts één van de ideeën.

Het is mogelijk projecten uit te voeren om het papierverbruik te verminderen, het gebruik van biobrandstof als brandstof voor het wagenpark uit te breiden en oude machines die veel elektriciteit verbruiken, te vervangen.

De uitbreiding van het gebruik van zonne-energie voor bedrijven is slechts een natuurlijk gevolg van de ontwikkeling van een milieubewustzijn dat ernaar streeft de productiemiddelen in stand te houden en de kwaliteit van het bestaan voor de volgende generaties te waarborgen.

BTW berekenen, hoe doe je dat?

Op bijna alles wat we kopen wordt een bedrag aan belasting berekend. Dit noemen we in Nederland BTW. Er zijn een aantal verschillende tarieven die berekend worden bij verschillende producten die we zo aan u laten zien. Daarnaast gaan we ook aan u vertellen hoe BTW berekenen werkt zodat je in de winkel niet voor verassingen komt te staan. Vervolgens gaan we ook nog kijken waar BTW voor is en waar de overheid het bedrag aan BTW wat berekend wordt over jouw producten voor gebeukt. Op die manier weet je precies wat BTW is, hoe deze berekend wordt en waarom er BTW betaalt wordt over verschillende producten.

Wat is BTW precies?

Eerst gaan we kijken wat BTW precies is. De afkorting staat namelijk voor belasting over de toegevoegde waarde waarbij de eerste letters voor belasting, toegevoegde en waarde gezamenlijk dus de afkorting BTW vormen. BTW is dus ook een vorm van belasting. Er zijn een aantal verschillende vormen van belasting waarbij inkomstenbelasting en erfbelasting bijvoorbeeld ook bekende soorten zijn. Ook omzetbelasting is natuurlijk een vrij bekende vorm van belasting en BTW is dan ook een vorm van omzetbelasting. Deze vorm van belasting wordt berekend door de belastingdienst zodat de ondernemer vervolgens weet welk bedrag hij moet berekenen wat vervolgens als omzetbelasting betaald moet worden. Uiteindelijk is het dus ook de consument die deze vorm van belasting betaald. Toch is het niet zo dat de ondernemer dit bedrag vervolgens zelf mag houden of gebruiken. Hij is verplicht om dit af te staan aan de Belastingdienst en zal hierover uitleg moeten geven bij de jaarlijkse aangifte van de inkomstenbelasting.

Verschillende BTW tarieven

Er zijn dus verschillende tarieven waarover BTW wordt berekend. Welk tarief wordt berekend heeft te maken met in welke categorie deze valt. Allereerst zijn er drie verschillende categorieën waarbij een percentage berekend wordt. Dit zijn 21%, 9% en 0% en daarnaast is het nog zo dat sommige producten vrijgesteld zijn van BTW. Onder deze categorie valt bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maar ook kinderopvang en onderwijs.

Vervolgens is de categorie 0% aan de beurt. Dat houdt in dat je hierover geen BTW hoeft te berekenen, maar je kunt deze bedragen wel aftrekken bij de voorbelasting. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om handel met het buitenland.

De volgende categorie is de categorie van 9%. Het bekendste wat in deze categorie valt is natuurlijk voeding. Wanneer je in de winkel voedsel koopt, betaal je hier het lagere btw tarief voor dan wanneer je non food artikelen koopt. Hetzelfde geldt ook voor onderwijsartikelen zoals bijvoorbeeld boeken, geneesmiddelen en hulpmiddelen en ook kunst en water. Voor deze producten betaal je dus nooit meer dan 9 procent aan BTW.

De laatste categorie is de 21% categorie en dit is dan ook de grootste categorie. Dat komt omdat alles wat niet in een van de eerdere categorie voorkomt in deze categorie hoort. Hierbij kun je dus denken aan kleding en sieraden, speelgoed en games en alle andere producten die je in de winkel koopt en die dus niet onder een van de eerdere categorieën vallen.

BTW berekenen, hoe doe je dat?

Vervolgens gaan we nog bekijken hoe je gemakkelijk de BTW kunt berekenen zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Wanneer je een rekenmachine bij je hebt, is dat het makkelijkst omdat je dan heel makkelijk het totaalbedrag intypt en vervolgens vermenigvuldigd met 1,09, of 1,21. Bij 9 procent gebruik je dus 1,09 en bij 21 procent gebruik je 1,21. Is het bedrag 100 euro en komt er 9 procent btw bovenop dan typ je dus in: 100 X 1,09. Je komt dan uit op 109. Mocht je geen rekenmachine bij je hebben en kun je goed hoofdrekenen dan werkt deze methode natuurlijk alsnog. Je kunt dan ook de volgende som gebruiken: het totaalbedrag gedeeld door 100 en vervolgens vermenigvuldigen met 9 of 21. De uitkomst hiervan tel je dan weer op bij het bedrag. We nemen als voorbeeld het bedrag 100 en 21 procent BTW. Je doet dus 100 gedeeld door 100 en dat is 1. Dit vermenigvuldig je met 21 waardoor je dus ook op 21 uitkomt en 100 plus 21 is 121. Beide zijn goede methoden voor berekeningen.

Het euroteken, de geschiedenis en meer

Dit artikel gaat over het euroteken. Aan de orde komen de geschiedenis, het gebruik van het euroteken en de code EUR, en hoe je een euroteken maakt op PC en Mac.

De gulden

Op 1 januari van 2002 nam de euro in Nederland de plaats in van de gulden. De gulden was de Nederlandse munteenheid geweest vanaf de middeleeuwen en wettig betaalmiddel. De gulden werd oorspronkelijk florijn genoemd en daarom was het guldenteken ƒ of fl. De naam gulden, wat goud betekent, komt van gulden florijn.

Europees Monetair Stelsel

Het euroteken kan niet los worden gezien van het ontstaan van euro. De euro is een voortvloeisel van Europees Monetair Stelsel (EMS) en de ECU, die als rekeneenheid werd gebruikt. Door het succes daarvan werd de stap gezet naar de economische en monetaire unie (EMU). Via een aantal tussenstappen kwam de Europese Centrale Bank (ECB) tot stand en de euro werd de officiële munt van diverse Europese landen. Er zijn inmiddels nog diverse landen bijgekomen die de euro gebruiken. De euro is nu een bijna net zo belangrijke munt geworden als de Amerikaanse dollar.

Het ontwerp van het euroteken

Voor het ontwerp van het euroteken waren de volgende voorwaarden geformuleerd:

 • een goed herkenbaar symbool zijn voor Europa
 • gemakkelijk met de hand te schrijven
 • esthetisch attractief zijn

Initiaal werden er circa 30 ontwerpen gemaakt. Daarvan werden er 10 onderworpen aan een test onder inwoners. Daarna bleven er twee over, waarvoor de meeste keren de voorkeur werd uitgesproken. Jacques Santer, die toen voorzitter was van de Europese Commissie, en Yves-Thibault de Silguy, de functionaris met de verantwoordelijkheid van de euro, hakten in 1995 de knoop door: €. Het ontwerp is gemaakt door de Belg Alain Billiet. Op 12 december 1996 werd het euroteken door de Europese Commissie gepresenteerd.

De symboliek van het euroteken

De Griekse letter epsilon (Є) was een inspiratiebron voor het euroteken, omdat Griekenland wordt beschouwd als de oorsprong van de Europese beschaving. Ook het feit dat ‘e’ de eerste letter van de Europa is, speelde een rol. De twee parallelle horizontale lijnen staan voor stabiliteit. Dat laatste was een belangrijke drijfveer voor de oprichting van de EMU.

Het gebruik van EUR

In plaats van het euroteken € wordt ook wel de code EUR gebruikt. Dat is vergelijkbaar met de code USD voor het dollarteken $. De letters van EUR behoren hoofdletters te zijn. Het gebruik van de code EUR heeft bij het opstelling van documenten door Europese instellingen de voorkeur. De Taalunie geeft echter aan dat het euroteken zou moeten worden gebruikt en EUR alleen voor specialistische teksten. Voor de (financiële) handel is de code EUR heel gebruikelijk. Zowel EUR en € zijn opgenomen in de norm ISO 4217.

Plaatsing van het euroteken €

Het euroteken wordt afhankelijk van de taal op een plaats neergezet. In het Nederlands staat het teken voor het getal, met een spatie tussen het teken en het getal. Het teken, spatie en getal dienen echter altijd op dezelfde regel te staan. Voorbeelden van andere talen:

 • Duits en Frans: 2,00 €
 • Engels: €2.00

Toetsenbord

Op het toetsenbord van een computer komt normaliter het euroteken voor. Als dat niet zo mocht zijn, dan kan op een Windows-pc een van de volgende toetsencombinaties werken: Alt + 0128 (op het numerieke toetsenbord), AltGr + 5 of AltGr + E en op een Apple Shift + Option + 2.

Wat doet een IT consultant?

Een IT consultant is een externe analist met als taak het analyseren van de IT systemen van andere bedrijven. Zo worden bedrijven door experts geholpen om hun doelen te bereiken doordat zij goed werkende en up to date IT systemen hebben.

Een IT Consultant draagt bij het optimaliseren van de digitale werkprocessen. Zo wordt ook de dienstverlening aan klanten verbeterd. Ook als het gaat om systeemontwikkeling en het gebruik van nieuwe systemen en de juiste toepassing van deze systemen, vindt je een IT consultant die hierbij zal helpen. Wanneer een consultant wordt ingehuurd zullen zij bijna altijd op de werklocatie zijn om het werk uit te voeren. Werken als IT consultant kan alleen, maar ook in een groep. Denk bijvoorbeeld aan grote projecten binnen grote bedrijven. Het gebruik van meerdere consultants kan daar veel uitkomst bieden.

Welke vormen van IT Consultancy bestaan er?

Er bestaan werkelijk veel vormen van IT consultancy. Consultancy is nogal breed en jouw level van expertise heeft dan ook te maken met het veld waarin jij je hebt gespecialiseerd. Hier is veel keuze in, maar er zijn toch een aantal soorten die je verreweg het meest zal zien voorkomen. Deze vormen zijn:

IT Consultancy voor software: Deze consultant zal zijn expertise verlenen door bedrijven en organisaties te adviseren op het gebruik en integratie van nieuwe software.

IT Consultancy voor Security: Deze consultant gaat analyseren of de inrichting van de digitale processen en infrastructuur naar behoren zijn.
IT Consultancy voor business: Deze consultant verleent zijn expertise door de bedrijfsvoering en inventarissen na te kijken en hier zo nodig invulling aan te geven.

Wat voor werkzaamheden voert een IT consultant uit?

 • Alle werkers leren hoe gebruik te maken van het nieuwe software en nieuwe systemen.
 • Het analyseren van eventuele beveiligings-bedreigingen en deze verbeteren.
 • Het adviseren van het ICT team binnen een bedrijf of organisatie over hoe zij het beste te werk kunnen gaan.
 • Het analyseren van de gekozen oplossingen op problemen. Leveren zij wel of niet het gewenste resultaat op?
 • Het analyseren van weak points binnen het bedrijf en het vaststellen van diagnoses over de problemen binnen het systeem.
 • Het opstellen van precieze rapporten over de efficiency van de gekozen software en systemen.
 • Het maken van een planning voor het gekozen project.
 • Het ontwerpen en toepassen van oplossingen voor eventuele technische problemen.
 • Het analyseren van infrastructuur en systemen binnen een organisatie.
 • Het analyseren van de behoeften van klanten en deze verwerken in de bedrijfsvoering.
 • Het samenwerken met team binnen een organisatie om ervoor te zorgen dat eenieder op dezelfde manier met nieuwe systemen omgaat.

Welke vaardigheden moet een IT consultant bezitten?

Voor het uitvoeren van de consultancy werkzaamheden is het natuurlijk belangrijk om goede communicatievaardigheden te hebben. Alleen zo kun je namelijk duidelijk overbrengen wat er verbeterd moet worden binnen een organisatie. Ook moet je veel kennis hebben binnen de technologische wereld. Je moet goed weten wat de ins en outs zijn binnen de technologie waarmee er binnen een organisatie gewerkt wordt. Alleen zo kun je effectief te werk gaan. Consultants worden namelijk ingehuurd vanwege hun expertise. Hebben zij niet genoeg inzicht binnen de gekozen technologie of systemen dan is er geen reden voor hun aanwezigheid. Verder is het belangrijk om als consultant op de hoogte te zijn van verdere ontwikkelingen. Zo kun je indien nodig adviseren om over te stappen naar een nieuw systeem of te werken met nieuwe hardware, voor het efficiënter werken.

Verder moet je problemen kunnen oplossen. Deze vaardigheid is heel belangrijk. Je moet namelijk altijd een plan b hebben of deze snel kunnen vinden en toepassen. Out of the box thinking is dan ook belangrijk bij het oplossen van problemen. Niet alles zal altijd voor de hand liggend zijn, daarom moet je altijd verder kunnen denken. Multitasken is eveneens van belang. Je moet vaak aan meerdere dingen tegelijkertijd kunnen werken en de productie van geen van deze zaken mag eronder lijden. Het behalen van deadline is cruciaal en mag dan ook niet missen. Wat ook erg veel helpt is een consultant die erg enthousiast is. Zo kan hij of zij de aandacht van werknemers erbij houden. Niet eenieder zit namelijk te wachten op het leren te werken met een nieuw systeem.