Zeeland vervangt gewone lampen door LED-lampen

Geplaatst: 7 juni 2003
Thema: Openbare verlichting

Van de site Energiebesparing in de Grond-, Weg- en Waterbouw:

De provincie Zeeland is bezig met een grootschalige vervanging van gewone door ledlampen in alle verkeersregelinstallaties en scheepvaart en landverkeersseinen die zij beheert. Met als invalshoek kostenbesparing op onderhoud, doet de provincie zo ook aan energiebesparing. Daarmee geeft ze tevens het goede voorbeeld aan het publiek en andere wegbeheerders, meent Sybren Stelpstra, regiohoofd van de Regio Vaarwegen/Werktuigbouwkundige en Elektrotechnische Dienst.

“De aanleiding voor het vervangen van lampen door ledlampen was niet zozeer energiebesparing”, stelt Sybren Stelpstra zonder omhaal. “We wilden gewoon een technische ontwikkeling volgen en er kwam onverwacht budget vrij. Het grootste voordeel van ledlampen is dat ze een standtijd hebben van vijf tot tien jaar, waardoor het onderhoud enorm afneemt. Daarnaast heb je natuurlijk nog het voordeel voor de weggebruiker, omdat je met ledlampen geen last hebt van het fantoomeffect. Dat neemt niet weg dat energiebesparing natuurlijk wel belangrijk is.”

Sinds medio 2001 vervangt de provincie Zeeland alle hoge lampen van de 21 verkeersregelinstallaties en van alle scheepvaart- en landverkeersseinen die zij beheert. Stelpstra: “Wij hebben ervoor gekozen om overal de Led-1 van Vialis toe te passen, waarmee we direct standaardisatie bereiken. Op verkeersregelinstallaties vervangen we alleen de hoge lampen, omdat de besparingen op het onderhoud daar het grootst zijn. Daarvoor moet je immers steeds een hoogwerker inzetten en een wegafzetting maken. Inmiddels hebben we bij 16 van de 21 verkeersregelinstallaties de hoge lampen vervangen. Verder hebben we besloten om bij het vervangen van een regelautomaat direct de hele installatie te voorzien van 40 Volt leds.

“Een exact inzicht in de kosten en baten heb ik niet”, vertelt Stelpstra, “omdat het project gewoon niet zo planmatig tot stand kwam. Er kwam onverwacht geld voor vrij. Ik weet wel dat we tot nu toe € 275.000 hebben besteed. Ik denk dat we die kosten binnen vijf à zeven jaar terugverdienen, al is dat een heel globale en voorzichtige inschatting.”

Stelpstra heeft de introductie van de ledlampen niet alleen bij een technisch project gelaten, maar hij heeft er ook de nodige PR omheen verzorgd. “Op de open dag in het kader van de Statenverkiezingen heb ik het publiek drie verschillende systemen laten zien: de gewone 230V-lamp, de gewone 40V-lamp en de 40V-ledlamp. Zo kon iedereen tot de ontdekking komen dat de beste lampen het geringste energieverbruik hebben. Dat vonden de mensen echt heel leuk; ik kreeg veel positieve reacties. Mensen die in de buurt woonden van verkeersregelinstallaties waarin reeds ledlampen waren aangebracht, vertelden ook dat ze dat hadden opgemerkt. Ze waren er blij mee, omdat ze bij ledlampen veel beter kunnen zien welke brandt.”

© 2002- Platform Lichthinder