Terug naar het forum

Witte straatverlichting is te fel

Geplaatst: 1 januari 2010

In onze straat is de gele straatverlichting vervangen door wit licht. Het is erg fel en schijnt onnodig ver opzij en omhoog. Wat kan hier aan gedaan worden?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    De witte verlichting is helaas landelijk doorgedrongen in het gemeentelijk openbaar verlichtingsbeleid. In woonwijken wordt hier de voorkeur aan gegeven omdat dit licht een betere kleurherkenning heeft, in tegenstelling tot het oranje licht. Als platform adviseren we om wit licht buiten de bebouwde kom te vermijden en binnen de bebouwde kom strikt te beperken tot het woongebied.
    Aan veel lichthinder kan pas iets worden gedaan wanneer er een concrete klacht is. Dan kan de gemeente hier op worden aangesproken en in de meeste gevallen wordt de betreffende lamp dan beter afgesteld of vervangen.

© 2002- Platform Lichthinder