Wind zorgt voor rotonde-verlichting in Lelystad

Geplaatst: 19 oktober 2006
Thema: Openbare verlichting

Van de website van provincie Flevoland:

De rotonde Oostvaardersdijk-Knardijk bij Lelystad is in 2005 aangelegd, tegelijk met de dijkversterking van de Oostvaardersdijk. De verlichting is destijds achterwege gebleven met het oog op het nabij gelegen natuurgebied Oostvaarderplassen. Vanuit weggebruikers is regelmatig gevraagd toch verlichting aan te brengen. Provinciale Staten zijn echter in de hele provincie terughoudend met het aanbrengen van verlichting. De ligging van deze rotonde bij de Oostvaardersplassen versterkt deze terughoudendheid. De provincie heeft nu op een creatieve wijze de rotonde beter zichtbaar gemaakt.

De oplossing is gevonden in het toepassen van actieve markering (lichtgevende elementjes in de weg). Door het toepassen van deze actieve markering wordt de zichtbaarheid van de rotonde verbeterd terwijl de lichtuitstoot minimaal is en daarmee natuurverstoring nihil. Actieve markering wordt gerealiseerd met behulp van LEDS. Deze hebben een lange levensduur en zijn energiezuinig. De weinige energie die ze nodig hebben wordt geleverd door zonnecellen (LEDs in de weg) en door windenergie (LEDs in de band van het middeneiland).

Voor de windenergie is een windmolen geplaatst op een ANWB-mast in het midden van de rotonde. Dit vormt daarmee een markant punt wat daarmee ook een signaalfunctie heeft. Met het toepassen van dit systeem wordt het energieverbruik van de verlichting van rotonde gereduceerd tot 0kWh per jaar. Bij conventionele verlichting zou het energieverbruik uitkomen op circa 500 kWh per jaar! Zo wordt dus ook bijgedragen aan het beperken van de CO2 uitstoot.

© 2002- Platform Lichthinder