Vrees voor meer lichthinder Sloe

Geplaatst: 18 november 2004
Thema: Terreinverlichting

Artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 6 november j.l.:

De lichthinder rond het Sloegebied neemt toe, signaleert de dorpsraad Nieuwdorp, omdat bedrijfsterreinen steeds vaker volledig worden verlicht. De dorpsraad maakt zich daar druk over, staat in een notitie die vooral gewijd is aan verkeerslawaai, omdat ‘de bedrijfsverlichting tot ver in de omtrek te zien is’.

“Wij hebben dit punt opgenomen”, licht secretaris P. Michielsen toe, “niet omdat de overlast al groot is, maar omdat wij er wel alert op zijn. Als wij dan een keer in het geweer komen, hoeft dat niemand te verrassen.”

Tegen een uitbreiding van Flushing Marine Terminal (FMT) in Vlissingen-Oost, dat naast het aluminiumbedrijf Pechiney is gevestigd, heeft de dorpsraad overigens al eens ‘lichthinder’ als bezwaar opgevoerd. Uit de ontwerp-vergunning van de provincie bleek, volgens de dorpsraad, onvoldoende welke maatregelen het bedrijf zou moet nemen om lichtvervuiling tegen te gaan.

Dat er op de verlichting van bedrijventerreinen wordt gelet, is vrij nieuw. Het is ook een lastig onderwerp, want, stelt de Borselse milieuambtenaar J. Huijsman, een bedrijf als olieraffinaderij Total heeft verlichting nodig om aan de wetgeving voor arbeidsomstandigheden te kunnen voldoen.

S. Temmerman, directeur van de Cobelfret-autoterminal in Vlissingen-Oost, voert dat ook aan als één van de redenen waarom zijn terrein onder de rook van Nieuw- en Sint-Joosland zo goed verlicht is. “’t Liefst zou ik helemaal geen lichten voeren, want de verlichting is voor ons een enorme kostenpost, maar het is nodig om veilig te kunnen werken.”

Vorig jaar nam een meerderheid in Provinciale Staten nog een motie van de ChristenUnie aan, waarin het dagelijks provinciebestuur werd opgeroepen iets te doen tegen lichtvervuiling. “Want”, verklaart CU-fractievoorzitter J. van Ginkel, “Zeeland is één van de weinige gebieden in Nederland, waar het ’s nachts nog donker wordt. Dat moeten we zo houden.”

In nieuw beleid heeft de CU-motie nog niet geresulteerd, maar de provincie werkt eraan. Bij de vergunningverlening wordt volgens een provincie-ambtenaar al meer op lichthinder gelet. De komst van Cobelfret heeft daarvoor als lichtend voorbeeld gefunctioneerd.

© 2002- Platform Lichthinder