Terug naar het forum

Verlichting van appartementen is storend

Geplaatst: 1 november 2010

Ook wij zijn in een nieuwbouwwijk gaan wonen. Onze straat zou ca. 100 woningen en 2 appartementencomplexen bevatten. Bij de koop was nog niets bekend over het uiterlijk van de appartementen, laat staan de verlichting.
Complex 1 is onlangs afgerond en er is veel verlichting aangebracht.
Wij wonen zelf in het blok dat het verst van het complex af ligt, maar wij hebben met ons blok een aantal bezwaren. Zo vinden wij dat
1) er te veel lichten per galerijen zijn;
2) de lichtsterkte te hoog is;
3) de ‘kleurtemperatuur’ te scherp is;
4) de verlichting te lang (onnodig) brandt.
Hierdoor ziet het er rommelig, klinisch uit en is het in onze ogen een storende factor voor sfeer van onze leefomgeving. Daarnaast treed er veel lichtvervuiling op. Dit laatste is helemaal zonde, omdat wij aan de rand van de gemeente zitten, vlakbij een donker buitengebied. Helaas hebben we ook daar vervuiling van een aantal grote steden op >20 km afstand, maar met zo’n grote lichtvervuiler op 200 meter valt er nog amper een ster bij zien op heldere hemel.
Het complex is van de sociale woonvoorziening.
Hebben wij voldoende grond om bezwaar aan te tekenen? Dienen wij eerst de sociale woonstichting aan te schrijven?
Alvast bedankt!

© 2002- Platform Lichthinder