Terug naar het forum

Verlichting A9 toch weer aan

Geplaatst: 13 februari 2011

Er is ooit een besluit genomen om de verlichting op de A9 Uitgeest – Alkmaar niet aan te doen. Dit in verband met vogelrustgebieden ter hoogte van Akkersloot en Limmen. Nu is er een zogenoemde extra filestrook gemaakt met nieuwe verlichting en brand deze en de rest van de verlichting in de middenberm regelmatig.

Hoe kan hiervoor een stokje worden gestoken?

© 2002- Platform Lichthinder