Terreinverlichting

Beeld: Sotto le Stelle

Veel terreinen worden ‘s nachts verlicht omwille van veiligheidsredenen, bijvoorbeeld parkeerplaatsen, bedrijventerreinen en bouwterreinen. Meestal wordt dit gedaan doormiddel van hoge verlichtingspalen. Dit zorgt vaak voor lichthinder omdat een groot deel van de omgeving wordt meeverlicht.

De pleinverlichting op de Dam in Amsterdam ontmoedigt het naar boven kijken… Beeld: George Hoozemans

Gradaties

Hieronder is een opstelling van een gebouw met buitenverlichting te zien. Ga met je muis over de verschillende graden van de lamp om te zien wat het effect is op de zichtbaarheid.

90 graden / 67 graden / 45 graden / 22 graden / 0 graden


Waarom brandt kantoorverlichting ‘s nachts?

Geplaatst: 5 april 2013
Thema: Terreinverlichting

De Groene Grieten gaan er voor Greenpeace op uit om milieumisstanden aan de kaak te stellen. In deze aflevering gaan ze af op lichtmisbruikers; grote bedrijven die er in de avond en zelfs in de nacht voor zorgen dat er van duisternis geen sprake is.

Lees verder


Nachtelijke kantoor– en winkelverlichting aan banden

Geplaatst: 17 maart 2013
Thema: Economie / Terreinverlichting / Wetgeving

De regering moet energieverspilling tegengaan door het ’s avonds en ’s nachts aanlaten van verlichting in lege kantoor– en winkelpanden aan banden te leggen. Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren die daarom heeft gevraagd.

In Frankrijk wordt het voor winkels en kantoren binnenkort verplicht om de lichten uit te doen nadat de laatste werknemer naar huis gaat. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland dit goede voorbeeld volgt en ook een dergelijke verplichting invoert. Op basis van een schatting van ECN, het nationale instituut voor energie-innovatie, blijkt dat in kantoren en winkels 536 miljoen kWh elektriciteit kan worden bespaard door het uitschakelen van onnodige verlichting buiten bedrijfstijd. De aanpak van onnodige verlichting in kantoren en winkels levert dus een energiebesparing op ter grootte van het verbruik van 150.000 huishoudens.

Hoewel de minister het … Lees verder


LTO bestrijdt lichthinder via huiskamer– gesprekken

Geplaatst: 12 oktober 2012
Thema: Glastuinbouw / Terreinverlichting

Landbouworganisatie LTO Salland gaat lichthinder op het platteland te lijf. Dat wil LTO bereiken tijdens de huiskamergesprekken met haar leden die de komende tijd weer op het programma staan.

De aanpak van de lichthinder door LTO wordt gemeld door Jan Oostewechel, van de Raalter eenmansfractie Vitaal Salland. Het Heetense raadslid heeft herhaaldelijk aandacht voor dit probleem gevraagd en is blij met de houding van LTO.

Oostewechel ziet volop mogelijkheden om minder licht uit stallen naar buiten te laten schijnen. “Lichthinder kan met weinig moeite worden voorkomen. De meeste leveranciers en ervaren installateurs van stalverlichting zijn goed in staat om een lichtplan op te stellen voor een bestaande of nieuwbouwstal, waarbij lichthinder volledig of grotendeels wordt voorkomen”, stelt Oostewechel.

“Dat LTO hier het initiatief in neemt siert hen. Zij willen graag, door goede voorlichting, het negatief imago bijsturen en een bijdrage … Lees verder


Onderzoek naar lichtemissies op platteland in Noord Nederland

Geplaatst: 1 maart 2012
Thema: Esthetiek / Onderzoek / Terreinverlichting

In 2011 hebben LTO Noord Groningen en Natuur en Milieufederatie Groningen een belevingsonderzoek uitgevoerd naar de lichtemissie uit melkveestallen in de provincie Groningen.

Een denktank van melkveehouders, burgers en verschillende experts heeft gezocht naar passende oplossingen. In de gesprekken kwam onder meer naar voren dat burgers de zichtbaarheid (lichtintensiteit, contrastwerking en helderheid) van melkveestallen, dichtbij maar vooral op afstand, in een omgeving waarin het verder donker is, storend vinden.

Directe aanleiding van het onderzoek is het vastleggen van duisternis als kernkwaliteit van het Groninger landschap in het Provinciaal Omgevingsplan en van de norm van 150 lux in de omgevingsverordening.

In de provincie Friesland hebben TNO en de Universiteit van Wageningen een technische onderzoek uitgevoerd. Daar komt aan aantal aanbevelingen en adviezen uit:
• plaats lampen zo dat je ze niet van buiten ziet
• plaats lampen zo dat er geen … Lees verder


Twente pakt overbelichting buitengebied aan

Geplaatst: 16 februari 2012
Thema: Openbare verlichting / Sportveldverlichting / Terreinverlichting

Het buitengebied van Twente is overbelicht, ondanks het feit dat het hier donkerder is dan in veel andere gebieden in Overijssel en in Nederland. Twentse gemeenten gaan met hun inwoners praten over mogelijke verwijdering van overbodige lichtmasten.

De gemeente Twenterand is de eerste gemeente die een voorstel voor alternatieve verlichting voorlegt aan haar inwoners. 2 februari j.l werd een eerste bijeenkomst gehouden om met bewoners van het Twentse buitengebied te praten over het verwijderen van lichtmasten.

Het voornemen van de gemeente Twenterand is onderdeel van het Twentse project ‘Twente Bewust Verlicht’. Tien Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) werken in dit project samen met als doel fors te besparen op licht en energie. Provincie Overijssel en Regio Twente ondersteunen dit project.

Het is uniek dat gemeenten gecoördineerd en op regionale schaal … Lees verder


Milieudefensie dooft lampen van notoire verlichters

Geplaatst: 23 december 2011
Thema: Reclameverlichting / Sierverlichting / Terreinverlichting

Milieudefensie Haarlem heeft eind oktober bij verschillende panden voor enige tijd de natuurverstorende en energieverspillende gevelverlichting uitgedaan.

De afdeling wil hiermee bedrijven die met schijnwerpers hun panden ’s nachts onnodig in het licht laten baden, even ‘een handje helpen’. Want met gevelverlichting kan ook milieuvriendelijk omgegaan worden.

Voorjaar 2011 verzocht Milieudefensie Haarlem per brief aan 40 eigenaren en huurders van panden om hun gevelverlichting voortaan om uiterlijk 23.00 uur uit te schakelen (‘s zomers 24.00 ). Ook werd, om ‘strooilicht’ te voorkomen, op betere afstelling van lamparmaturen en spaarlampen aangedrongen. Vanwege eventuele beveiliging werd geadviseerd om omlaag-gerichte i.p.v. omhoog schijnende verlichting te gebruiken, liefst met bewegingsmelders.

De afdeling kreeg 7 zeer positieve reacties op de brieven. Die staan op de gemeentelijke website de Groene Mug. De gevelverlichtingsactie werd uitgevoerd bij Haarlemse ondernemers die niet of negatief reageerden op de actiebrief … Lees verder


Landelijke lichthinder-enquete Natuur en Milieufederaties

Geplaatst: 12 december 2011
Thema: Onderzoek / Terreinverlichting

Ruim 90% van de panelleden van de Groene Peiler stoort zich regelmatig aan reclameverlichting die ’s nachts aan staat.

Ook de lampen waarmee tot diep in de nacht bedrijfsgebouwen worden uitgelicht mogen volgens het panel eerder worden uitgezet. Hiermee zouden de nachten weer donkerder kunnen worden en meer dan 80% van de panelleden vindt dat een belangrijk doel.

Deze conclusies kunnen worden getrokken op basis van een onderzoek naar de beleving van lichthinder dat in de eerste twee weken van oktober 2011 is uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats onder de bijna 6000 panelleden van de ‘Groene Peiler’; het natuur en milieupanel van de Natuur en Milieufederaties. 35% van de panelleden (1937 mensen) vulde de online enquête in.

De Nederlandse nachten zijn op heel veel plaatsen niet donker, zo blijkt nog eens duidelijk uit de peiling. Zo’n 45% van de panelleden … Lees verder


Milieudefensie schrijft lichtvervuilers aan

Geplaatst: 3 april 2011
Thema: Reclameverlichting / Terreinverlichting

De Haarlemse afdeling van Milieudefensie heeft protestbrieven gestuurd naar bedrijven die onnodige gevelverlichting voeren. In de brief worden de Haarlemse ondernemers opgeroepen om hun verlichting vanaf 23.00 uur te doven, beter af te schermen en te verduurzamen met zuinigere (led)lampjes.

Wilt u ook een lichtvervuilend bedrijf aanschrijven? Download dan de Word-template en stuur ‘m op. … Lees verder


“In Berkelland is het voldoende donker”

Geplaatst: 23 september 2010
Thema: Terreinverlichting

Uit de Tubantia:

In Berkelland is het voldoende donker. B en W vinden harde maatregelen tegen lichtvervuiling daarom niet nodig.

Berkelland behoort tot de 25 procent donkerste gemeenten van Nederland en er zijn geen aanwijzingen dat de nachtelijke duisternis ernstig wordt bedreigd. Daarom ziet de gemeente vooralsnog niets in harde maatregelen om lichtvervuiling tegen te gaan. „Het valt hier in Berkelland nog wel mee”, zegt wethouder Jan Markink (VVD).

Lichtvervuiling ontstaat bijvoorbeeld door boerenbedrijven met open frontstallen, door lichtmasten op sportterreinen en door lichtreclames bij bedrijven. Om de overlast zo beperkt mogelijk te houden, is het volgens Markink voldoende om voorlichting te geven en convenanten af te sluiten.

Een meerderheid van de Berkellandse gemeenteraad had zich in november vorig jaar in een motie uitgesproken voor een ‘actieplan licht’ en het bestrijden van lichtoverlast, met name in het buitengebied. Alleen … Lees verder


Tv-programma ConsuMinderman over lichthinder

Geplaatst: 8 februari 2009
Thema: Terreinverlichting

In de komende aflevering van het Llink-programma De ConsuMinderman wordt lichtvervuiling aangepakt. Presentator Sebastiaan Labrie gaat bij een aantal lichtvervuilende panden langs en vraag de beheerder of het licht uit mag.

ConsuMinderman: woensdag 11 februari, 21.45 uur, Nederland 3.

Meer info (en terugkijken van de uitzending): llink​.nlLees verder


Vaker groen licht op boorplatformen

Geplaatst: 26 augustus 2007
Thema: Ecologie / Economie / Terreinverlichting

Uit het Dagblad van het Noorden van 24–08–07:

     

(Klik voor vergroting)… Lees verder


Bewoners verzetten zich tegen nieuwe flatverlichting

Geplaatst: 25 augustus 2005
Thema: Sierverlichting / Terreinverlichting

Afgelopen maart is de galerijverlichting van een groot wooncomplex in Zeist aangepast wegens nieuwe brandweereisen. Een aantal bewoners is niet blij met de toegenomen lichtintensiteit en is een actiegroep begonnen. Van hun site:

De straat Warande is een gezellig wooncomplex in een bosrijk gedeelte van de gemeente Zeist. Er zijn 206 huisnummers met ruim 800 bewoners verspreid over twee L-vormige flats. Wegens nieuwe brandweereisen is de normale galerijverlichting zeer sterk verhoogd met minimaal een factor 5. Op het complex waant men zich overal in 10 Lux die ook direct de buitenlucht verlicht. De verlichting is niet anders opgehangen bij de ombouw, zodat bewoners op galerij en in portiek aan felle verlichting op gezichtshoogte worden blootgesteld.

De reden van deze strenge eisen is de zeer grote bewoningsdichtheid van onzelfstandige wooneenheden cq. studentenhuizen. Dus verving woningcorporatie SSHU uit kostenbesparing op alle plekken … Lees verder


Vrees voor meer lichthinder Sloe

Geplaatst: 18 november 2004
Thema: Terreinverlichting

Artikel uit de Provinciale Zeeuwse Courant van 6 november j.l.:

De lichthinder rond het Sloegebied neemt toe, signaleert de dorpsraad Nieuwdorp, omdat bedrijfsterreinen steeds vaker volledig worden verlicht. De dorpsraad maakt zich daar druk over, staat in een notitie die vooral gewijd is aan verkeerslawaai, omdat ‘de bedrijfsverlichting tot ver in de omtrek te zien is’.

“Wij hebben dit punt opgenomen”, licht secretaris P. Michielsen toe, “niet omdat de overlast al groot is, maar omdat wij er wel alert op zijn. Als wij dan een keer in het geweer komen, hoeft dat niemand te verrassen.”

Tegen een uitbreiding van Flushing Marine Terminal (FMT) in Vlissingen-Oost, dat naast het aluminiumbedrijf Pechiney is gevestigd, heeft de dorpsraad overigens al eens ‘lichthinder’ als bezwaar opgevoerd. Uit de ontwerp-vergunning van de provincie bleek, volgens de dorpsraad, onvoldoende welke maatregelen het bedrijf zou moet nemen … Lees verder


Boorplatform dooft ‘s nacht het licht

Geplaatst: 10 mei 2003
Thema: Ecologie / Terreinverlichting

Het boorplatform Ameland Westgat 1 van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) heeft sinds kort een spaarstand als het om de verlichting gaat. Om de lichtoverlast voor de natuur in de omgeving te beperken, gaat ‘s avonds en ‘s nachts de buitenverlichting in de spaarstand.

Ameland Westgat 1 is sinds 1986 in productie. Tijdens de avonduren verlichtten enkele honderden lampen het platform en daarmee ook natuur in de omgeving. Op verzoek van It Fryske Gea, beheerder van de natuur rondom Oost-Ameland, heeft de NAM de wijze van verlichting nu aangepast. Aangezien er ‘s avonds en ‘s nachts geen werkzaamheden worden uitgevoerd op het platform, kon een groot deel van de verlichting zonder problemen uit. De afgelopen weken is bijna de gehele verlichtingsinstallatie van het platform aangepast: er zijn nieuwe kabels gelegd en nieuwe verlichtingsarmaturen geplaatst. Deze ombouw heeft ongeveer € 200.000 … Lees verder


Amsterdam wint Energy Award voor luifelverlichting van tankstations

Geplaatst: 10 december 2002
Thema: Economie / Terreinverlichting

De Milieudienst Amsterdam heeft op 9 december de Energy Award 2002 gewonnen voor het project Luifelverlichting Tankstations. Deze Award reikt de Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem), in opdracht van het ministerie van VROM, jaarlijks uit aan gemeenten die werk maken van hun klimaatbeleid.

In de categorie Toezichthouder vond de jury het project van de Milieudienst Amsterdam het beste. De Jury, onder voorzittersschap van voormalig minister van VROM drs. J.P Pronk, oordeelde als volgt:

“De Gemeente Amsterdam heeft het project ‘luifelverlichting tankstations’ zeer degelijk voorbereid met ondersteuning van de SAM-regeling (subsidie Aanpak Milieudrukvermindering). De resultaten zijn indrukwekkend: het eerste besparingsrapport leverde een besparing op van 75%. De ervaringen zijn prima uit te dragen naar andere gemeenten en naar de oliemaatschap-pijen. Een goed voorbeeld van een moderne aanpak van vergunningverlening en handhaving, waarbij ook de acceptatie van die rollen wordt … Lees verder


De oranje slang tussen India en Pakistan

De oranje lijn die als een slang over deze foto kronkelt, is de grens tussen Pakistan en India. Niet aangezet met een computerprogramma, maar exact zoals-ie te zien is vanuit het International Space Station. Dat de grens zo goed te zien is vanuit de ruimte, komt doordat deze op de grond kilometerslang felverlicht wordt om smokkelaars en wapenhandel tegen te gaan.

Drie manieren om een tankstation te verlichten

Het Rensselear Polytechnic Institute heeft in 2001 onderzoek gedaan naar drie manieren van tankstationverlichting: 1. de niet-afgeschermde ‘bollamp’ (de oorspronkelijke verlichting, van een grote afstand te zien); 2. de afgeschermde ‘bollamp’ (flat-lens, op een afstand niet te zien) en 3. de ageschermde ‘vlakke lamp’ (drop-lens). Onderzocht werd: lichtsterkte, energieverbruik, de wijze waarop automobilisten het tankstation binnenrijden en de mening van deskundigen.
Lees de conclusies.

Verder lezen

Energie-efficiënte verlichting in en rondom gebouwen (2011). Dit handboek helpt gebouweigenaren en facility-managers op weg om energiezuinige verlichting toe te passen. In de publicatie worden aspecten die een rol spelen bij het ontwerp toegelicht en de voordelen die energie-efficiënte verlichting opleveren komen aan bod. Bestellen


Algemene Richtlijn Betreffende Lichthinder: Deel 2: Terreinverlichting (2003). Deze richtlijnen vormen een aanvulling op de algemene richtlijnen die in Deel 1 zijn opgenomen. Bestellen kan op de site van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde


© 2002- Platform Lichthinder