Sportveldverlichting

Beeld: Sotto le Stelle

Mensen die overdag werken willen vaak ‘s avonds ontspannen. De laatste jaren worden sportvelden dan ook almaar langer verlicht. Standaard worden grote schijnwerpers gebruikt, soms met meerdere lampen. Er zijn ongeveer 60.000 lichtmasten in Nederland op sportvelden.

Wie doet het licht uit?

De kwaliteit van de armaturen op de lichtmasten neemt toe. De armaturen zijn al beter in staat om het licht goed te richten op het veld en niet omhoog of naar de omgeving. De directe hinder naar de omwonenden wordt daardoor minder. Ook is belangrijk dat de verlichting wordt gedoofd als er niet meer wordt gesport. De totale hoeveelheid licht neemt echter nog steeds hard toe en dat heeft een aantal oorzaken:

Bij herstructureringen van oude sportparken leggen gemeenten steeds meer velden aan die ook verlicht worden. De velden liggen vaak aan de rand van een dorp of stad waardoor het licht zich vrij naar de omgeving kan verspreiden. Ook zijn onlangs de normen verhoogd over hoe bijvoorbeeld een voetbalveld verlicht moet worden, waardoor tegenwoordig om een veld geen vier maar zes of acht masten staan.

Er zijn twee regelingen om hinder naar omwonenden te beperken die betrekking hebben op sportverlichting: de Algemene Maatregel van Bestuur en een richtlijn van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde (NSVV). Een uitgebreide bespreking van deze regels is hier te vinden.


Twente pakt overbelichting buitengebied aan

Geplaatst: 16 februari 2012
Thema: Openbare verlichting / Sportveldverlichting / Terreinverlichting

Het buitengebied van Twente is overbelicht, ondanks het feit dat het hier donkerder is dan in veel andere gebieden in Overijssel en in Nederland. Twentse gemeenten gaan met hun inwoners praten over mogelijke verwijdering van overbodige lichtmasten.

De gemeente Twenterand is de eerste gemeente die een voorstel voor alternatieve verlichting voorlegt aan haar inwoners. 2 februari j.l werd een eerste bijeenkomst gehouden om met bewoners van het Twentse buitengebied te praten over het verwijderen van lichtmasten.

Het voornemen van de gemeente Twenterand is onderdeel van het Twentse project ‘Twente Bewust Verlicht’. Tien Twentse gemeenten (Almelo, Borne, Enschede, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) werken in dit project samen met als doel fors te besparen op licht en energie. Provincie Overijssel en Regio Twente ondersteunen dit project.

Het is uniek dat gemeenten gecoördineerd en op regionale schaal … Lees verder


Wereldprimeur LED-verlichting sportvelden in Eindhoven

Geplaatst: 23 april 2009
Thema: Sportveldverlichting

Op maandagavond 20 april presenteert de gemeente Eindhoven in samenwerking met de bedrijven Heijmans en LED Expert een wereldprimeur: dynamische LED-verlichting op sportvelden. Op het speel– en beweegplein van Sportcomplex Eindhoven-Noord wordt dan een proefopstelling van deze innovatieve verlichting onthuld. Als de testervaringen positief zijn, zal deze energiezuinige, duurzame en kostenbesparende LED-verlichting in de toekomst alle gemeentelijke sportvelden gaan voorzien.

Duurzaam klimaat en koppeling van sport en technologie

Samen met inwoners, kennisinstellingen, bedrijven en bezoekers zorgt de gemeente ervoor, dat Eindhoven een stad is waar het aangenaam wonen, werken en leven is. Voor nu én voor later. Eindhoven is een stad die bewust omgaat met de kwaliteit van haar omgeving en investeert daarom in duurzaamheid en klimaat.
Ook zet Eindhoven breed in op een praktische koppeling van sport en technologie. Op Sportcomplex Eindhoven-Noord is daarvoor een speciaal fieldlab sportstimulering ingericht, … Lees verder


Sterrenwacht Copernicus weer last van licht

Geplaatst: 17 januari 2005
Thema: Sportveldverlichting / Sterrenkunde

Uit het Haarlems Dagblad van 14 januari:

Copernicus is fel gekant tegen het plaatsen van zes lichtmasten op het naburige complex van tennisvereniging WOC omdat daardoor volgens de Bloemendaalse volkssterrenwacht hinderlijke lichtvervuiling ontstaat. De vereniging stelt dat deze lichtvervuiling haaks staat op de doelstelling van Copernicus, het populariseren van de sterrenkunde en aanverwante wetenschappen.

Inmiddels heeft de sterrenwacht bezwaar aangetekend. Voorzitter Wim de Ruiter zegt zeer bevreesd te zijn voor de komst van de lichtmasten. “Wij beschikken over een observatorium met een telescoop. Daardoor kan het publiek met eigen ogen interessante hemelobjecten aanschouwen. Maar met te veel licht, lukt dat eenvoudigweg niet.”

De gemeente Bloemendaal heeft onlangs haar goedkeuring gegeven voor het neerzetten van de lichtmasten. Daardoor is het volgens De Ruiter onzeker of Copernicus op de huidige plaats kan blijven. De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Een jaar geleden

Lees verder


LED’s op het sportveld


In april 2009 is sportpark Woensel Noord in Eindhoven voorzien van dynamische led-verlichting. Naast energiebesparing is een groot voordeel dat het strooilicht drastisch wordt beperkt.

Mooi afgeschermd

Dit is de verlichting van het Upton Leisure Centre in het Engelse Chester. De lichten zijn duidelijk naar de grond gericht, waardoor de uitstraling tot een minimum is beperkt, terwijl het veld toch perfect is verlicht.

Verder lezen

Algemene Richtlijn Betreffende Lichthinder: Deel 1: Algemeen en Grenswaarden voor sportverlichting (1999). Deze richtlijnen vormen een aanvulling op de algemene richtlijnen die in Deel 1 zijn opgenomen. Bestellen kan op de site van de Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde


© 2002- Platform Lichthinder