Sociale veiligheid

Beeld: Eugenio Wilman

Goede verlichting vergroot het gevoel van veiligheid waarbij de lichtsterkte er niet toe doet, zo blijkt uit onderzoek. Ook bij een laag lichtniveau voelt men zich veilig. Het Vondelpark in Amsterdam wordt om die reden niet verlicht. Daarnaast is het belangrijk gelijkmatig te verlichten, zodat er geen lichtbanen langs muren van donkerte ontstaan.

Om inbrekers af te schrikken is een buitenlamp met bewegings-melder effectiever dan permanente verlichting.

Twee keer zo licht is niet twee keer zo veilig

Uit veel onderzoek – vooral uit de Verenigde Staten en Engeland – komt naar voren, dat het aantal misdrijven niet of nauwelijks door meer of minder licht wordt beïnvloed. In een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Justitie bleek zelfs dat de misdaad op meer verlichte plekken juist was toegenomen i.p.v. afgenomen.

Een ander onderzoek betrof een ‘donkere-campus actie’ in Amerika. Hierbij doofde men de verlichting gedurende de hele nacht. Het gevolg was een opvallende daling van het vandalisme. Bij onderzoek naar de motieven en handelswijze van inbrekers blijkt verder dat licht voor hen handig is. Ze zijn immers verlost van de zaklamp die juist de aandacht kan trekken.

Wanneer een gebouw de hele nacht door verlicht wordt, valt het bijna niet meer op dat er iemand naar het gebouw toe loopt. Maar als het gebouw niet verlicht is en de bewegingsdetector schakelt een spot aan dan worden mensen gealarmeerd. Overigens, uit studies blijkt dat het grootste aantal inbraken overdag, in het volle licht gebeurt.

Te veel contrast in verlichting zorgt voor een onveilig gevoel. Beeld: Simon Bijlsma


Proef met vleermuisvriendelijke verlichting in Utrecht

Geplaatst: 5 april 2013
Thema: Ecologie / Openbare verlichting / Sociale veiligheid

De gemeente Utrecht gaat een proef houden met vleermuisvriendelijke verlichting, ofwel de ‘batlamp’, in het Spoorzoompark in Overvecht. Dat schrijft milieuwethouder Mirjam de Rijk in een brief aan de gemeenteraad over lichthinder.

De bewoners in Overvecht vinden het park te donker en hebben om meer verlichting gevraagd. De nieuwe verlichting die wordt aangebracht straalt een soort licht (UV-vrij) uit waar vleermuizen minder gevoelig voor zijn. De gemeente is op zoek naar de juiste belans tussen enerzijds het verminderen van gevoelens van onveiligheid bij bewoners en wat goed is voor vleermuizen en andere nachtdieren anderzijds.

In april komt het Utrechts college ook met een rapport over de mogelijkheden voor vermindering van het aantal lichtpunten in de openbare ruimte.

(Bron: De Stad Utrecht)… Lees verder


Campus Eindhoven onderzoekt verlichting

Geplaatst: 16 september 2012
Thema: Sociale veiligheid

In Eindhoven is een leuk onderzoek uitgevoerd naar sociale veiligheid en licht. Op de campus in Eindhoven is een weg aangelegd met verschillende soort lampen die aangepast konden worden. Er werd onderzocht waar mensen graag het meeste licht willen hebben. Het bleek dat mensen vooral het licht in hun eigen directe omgeving willen hebben. Minder van belang is hoe goed het stuk dat voor je ligt wordt verlicht.… Lees verder


Twente: ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’

Geplaatst: 16 september 2012
Thema: Economie / Openbare verlichting / Sociale veiligheid

In Twente hebben negen deelnemende gemeenten een model-nota Licht en Donkerte opgesteld met als uitgangspunt: Donker waar mogelijk, licht waar nodig.

In de tweede fase wordt dit uitgewerkt in de afzonderlijke gemeenten (Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Almelo, Enschede en Hengelo) en wordt begonnen met een feitelijke vermindering van lichtbelasting op het gebied van de openbare verlichting in het buitengebied, de verlichting van sportterreinen en de verlichting van bedrijventerreinen.

Op de site twentebewustverlicht​.nl staat aangegeven welke lichtmasten de gemeenten hebben voorgesteld om te verwijderen. De bewonersavonden en website hebben heel wat commotie en discussie teweeg gebracht, vooral bestuurlijk. Wethouders zijn huiverig geworden om de lichtmasten daadwerkelijk te laten verwijderen, mede n.a.v. de opmerkingen van bewoners. Vandaar dat ook een alternatief is bedacht in de vorm van schakelkastjes om verlichting bijv. na 23.00 uur uit te zetten. Toch verdwijnen de … Lees verder


Unieke straatlantaarns Elspeet

Geplaatst: 16 februari 2009
Thema: Openbare verlichting / Sociale veiligheid

Uit Nieuwsblad De Band (2–2–09):

Donderdagmiddag 29 januari werd de nieuwe energiezuinige fietspadverlichting langs beide zijden van de Uddelerweg, in Elspeet, in gebruik genomen. Wethouder van der Geest heeft de verlichting symbolisch ‘aangezet’.

Dit deed de wethouder door de laatste lamp ter hoogte van sporthal Op de Heide te plaatsen. Via een hoogwerker van het uitvoerende bedrijf Imtech Infra BV werd wethouder Van der Geest in de lucht getild om zo de laatste lamp in de armatuur te bevestigen. Met deze handeling kreeg Elspeet haar langverwachte fietspadverlichting langs de Uddelerweg van het sportpark naar de bebouwde kom van het dorp.

De wethouder sprak over een noviteit want deze verlichtingsgroep heeft de bijzondere eigenschap dat per lichtmast de lichtintensiteit geregeld kan worden. Hiermee denkt de gemeente een goede balans te hebben gevonden tussen sociale veiligheid en lichtvervuiling. Dit product is volgens … Lees verder


Inbrekers slaan vaker bij daglicht hun slag

Geplaatst: 5 juli 2003
Thema: Onderzoek / Sociale veiligheid

Uit De Volkskrant van 03.07.03:
“De inbreker van tegenwoordig is niet langer de duistere schim die ‘s nachts op pad gaat om, bijgelicht door een zaklamp, zijn slag te slaan. Hij doet dat overdag en vooral als de r in de maand is. Dat blijkt uit cijfers van het Beheersinstituut Politiekeurmerk Veilig Wonen dat huurders en woningbezitters adviseert over beveiliging van hun huizen.”

Lees hier het hele artikel.… Lees verder


Black-out in Amsterdam

Geplaatst: 8 november 2002
Thema: Platform Lichthinder / Sociale veiligheid

Platform Lichthinder reageert op de berichten in de media na de stroomstoring in Amsterdam op 6 november j.l.

Ingezonden brief naar diverse kranten:

 

Black-out in Amsterdam

In de berichtgeving over het uitvallen van de elektriciteit in Amsterdam werden direct woorden gebruikt als crisis, plunderingen etc. Daarbij wordt impliciet verondersteld dat het uitvallen van de openbare verlichting tot een dergelijke uitbarsting zou leiden. Dit is echter meer een relikwie uit onze kindertijd waarin duisternis nog geassocieerd wordt met angst en mannen onder het bed dan met de werkelijkheid.

De laatste jaren schakelen steeds meer Amerikaanse scholen de verlichting op de campussen uit wat tot een afname van de inbraken en geweldsmisdrijven leidt. Uit een onderzoek van het Ministerie van justitie in Amerika waarin dieven geinterviewd werden, bleek dat ze licht juist wel handig vinden; dan hebben ze geen zaklantaarn nodig en

Lees verder


Alleen licht wanneer het nodig is


In Delft wordt gebruik gemaakt van ‘slimme’ fietspaden in het recreatiegebied Kerkpolder. Het systeem registreert wanneer een fietser of wandelaar het gebied benadert en voert het lichtniveau vervolgens langzaam op (om dieren niet af te schrikken). Als de bezoeker het park binnengaat zijn de lampen al aan en na het verlaten gaan ze weer uit. Dat bespaart energie, geeft nachtdieren rust en voorkomt lichthinder.
Het blad Fietsverkeer schreef in 2009 over dynamische fietsverlichting. Lees het artikel hier.

Verder lezen

Onderzoeksrapportage Dichterswijk Utrecht (2004). Doel van het onderzoek is om na te gaan of openbare verlichting, die aan de praktijkrichtlijn NPR 13201–1 voldoet, ook wat betreft de beleving van de sociale veiligheid voldoende is.
Download


A Demonstration That the Claim That Brighter Lighting Reduces Crime Is Unfounded (2004). Artikel in The British Journal of Criminology dat aantoont dat méér verlichten niet automatisch zorgt voor méér veiligheid.
Download


Links

britastro​.org/​d​a​r​k​-​s​k​i​e​s​/​c​r​i​m​e​.​h​tml
Lighting & Crime Zeer uitgebreide (Engelse) website over de relatie tussen verlichting en criminaliteit.


© 2002- Platform Lichthinder