Skybeamers

Een extreme vorm van reclame is het gebruik van de nachthemel als uithangbord. Steeds vaker worden zogenaamde skybeamers geplaatst. De straal geeft lichte vlekken op vooral laaghangende bewolking en echte stralen als er veel waterdamp of andere deeltjes in de atmosfeer aanwezig zijn. Hoewel het energiegebruik relatief gering is, veroorzaken skybeamers veel hinder.

De gebruikte lampen zijn metaalhalide lampen van wel 2500 W die tot 200.000 lumen omhoog stralen. Dat is ongeveer even veel licht als de openbare verlichting van een stadje van 12.000 inwoners omhoog straalt. Deze vorm van reclame is tot op wel 20 kilometer afstand te zien en is volgens Platform Lichthinder een grove aantasting van de duisternis.

Regel- en wetgeving

In Amsterdam zijn skybeamers (per APV) verboden geweest van 2001 t/m 2008. In 2009 is deze bepaling niet meer opgenomen in de APV. In de deelstaat Hessen in Duitsland worden de skybeamers in de herfst gedoofd omdat de vogeltrek er last van heeft. In België zijn skybeamers helemaal verboden.

Gemeenten met ongewenste skybeamers zijn duidelijk zoekende hoe ze dit kunnen oplossen in plaatselijke regelgeving. Of ‘t nu in een Algemene Plaatselijke Verordening moet of anders, daar is nog geen eenduidige uitspraak over. Er zijn aanzetten en mogelijkheden, maar een definitieve doorbraak zoals in België is er helaas nog niet.

Linksboven: McBeamer in Deventer; rechtsboven: lasershow op de Eusebiuskerk in Arnhem (beeld: Sjoerd Kulsdom); linksonder: skybeamer in Breda; rechtsonder: skybeamer in Tilburg (beeld: Erik Korsten).

Wel liggen er wettelijke mogelijkheden in het Activiteitbesluit. Onder de zorgplicht kan nu ook het nachtelijk landschap vallen. Echter, ook met het Activiteitenbesluit hoeft een horecaondernemer geen vergunning voor een skybeamer aan te vragen. Tot nu toe werkt het Activiteitenbesluit dus in ons nadeel.

Platform Lichthinder zint ook op mogelijkheden. We hebben een brief aan de lichthinder-commissie van de Nederlandse Stichting Voor Verlichtingskunde over skybeamers gestuurd, en een positief antwoord ontvangen. We denken nu na hoe we dit maximaal kunnen effectueren. Hulp hierbij is welkom!

Protesten en rechtzaken

  • Gemeente Deventer heeft actie ondernomen tegen een skybeamer van McDonalds. Onder druk van de gemeente is de skybeamer gedoofd.
  • In de gemeente Voorst liep jaren een slepende kwestie rond de skybeamer van Piet Zomers. Deze is uiteindelijk door Zomers zelf ontmanteld.
  • In de gemeente Gemert-Bakel zijn een tweetal uitspraken geweest van de Raad van State. Uiteindelijk trok de ondernemer aan het langste eind.
  • De Milieuvereniging Land van Cuijk heeft het College verzocht de raad voor te stellen een verbodsbepaling op te nemen voor het gebruik van een skybeamer bij Club Noblesse in Haps. Inmiddels is ervoor gekozen om lichtbakken als deze te verbieden in een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Klagen tegen enorme skybeamer boven Harderwijk helpt!

Geplaatst: 1 mei 2009
Thema: Skybeamers

Op zaterdag avond 21 maart namen sterrenkunde amateurs Jaap van ‘t Leven en Koen Miskotte komeet C/2007 N3 Lulin waar vanaf de Ermelose Heide nabij de Schapendrift. Deze waarneemlocatie is goed donker, vooral in zuidelijke en oostelijke richting, er is al eens zwakjes het zodiakale licht gezien! In het noorden en westen zijn er wat lichtkoepels van oa Harderwijk en Ermelo. Soms is in de verte de skybeamer van ‘t Harde te zien.

Tot hun schrik waren beide waarnemers getuige van een enorme skybeamer waarvan de oorsprong vanuit hun locatie exact noord lag. Deze enorme lichtstraal bewoog in een beweging van oost naar west heen en weer. De straal was zichtbaar tot voorbij het zenit. Achteraf bleek dat ook vanuit Ermelo veel mensen deze straal opmerkten. Het vermoeden was dat de straal afkomstig was van Harders Plaza, een evenementen … Lees verder


Skybeamer treft Drentse nacht in het hart

Geplaatst: 29 juni 2008
Thema: Skybeamers

Uit Ziezo, de nieuwsbrief van Milieufederatie Drenthe:

Het Drentse Beilen heeft sinds enkele weken last van een skybeamer boven een discotheek. Het bewegende laserlicht, dat de skybeamer uitstraalt, vormt met enige duizenden watt een ernstige verstoring van het donkere centrum van de provincie Drenthe. De skybeamer is tot op een afstand van 20 km te zien.

De gemeente is gevraagd door omwonenden om tegen de skybeamer op te treden. Dit verzoek wordt ondersteund door de Milieufederatie Drenthe en het Platform Lichthinder Drenthe. De bundel hindert het werk van amateur astronomen. Ook is het een aantasting van — de tot nu toe nog behoorlijk donkere — nachthemel van het nabijgelegen Nationaal Park Dwingelderveld. Bovendien wordt het verkeer op de nabijgelegen A28 afgeleid door de bewegende lichtbundels. Eerder vormde dit voor de provincie een van de redenen om een verlichte reclamezuil … Lees verder


Skybeamer Club Noblesse verdwijnt uit luchtruim Haps

Geplaatst: 22 juni 2008
Thema: Skybeamers / Wetgeving

Van www​.haps​-info​.nl:

Cuijk versoepelt regels in APV. Minder vergunningen, soepeler regels maar ook wat aanscherpingen. Dat is samengevat de vernieuwing in de gewijzigde APV, de Algemene Plaatselijke Verordening, van Cuijk. Op 20 juni gaan die nieuwe regels gelden.

In sommige gevallen is de vergunningplicht vervangen door een algemene regel. Afgeschaft zijn vergunningen voor dienstverlening, voor straatartiest en voor alarminstallaties. Ook voor reclame aan een gebouw is geen vergunning meer nodig. Wel moet die reclame aan bepaalde eisen voldoen. Voor lichtreclame is nog wel toestemming vereist. De gemeente treedt op tegen skybeamers zoals die van seksclub Noblesse in Haps. Die lichtbundels zijn vanaf 20 juni verboden.… Lees verder


Gebedsgenezer zet lichtkruis boven de A4

Geplaatst: 23 september 2007
Thema: Reclameverlichting / Skybeamers

Uit de Telegraaf van 28 augustus j.l:

Boven de snelweg A4 bij Leiderdorp staat binnenkort een enorm kruis van licht. Een gebedsgenezer gaat met laserlampen van een paar duizend watt ‘s nachts een bijna duizend meter lange crucifix projecteren. Vanaf het dak van De Levensstroom Gemeente wordt het kruis geprojecteerd.

Volgens gebedsgenezer Jan Zijlstra, de voorganger van de pinkstergemeente, gaat het om het grootste kruis van Nederland. Het moet kilometers ver zichtbaar zijn, meldt leidschdagblad​.nl. De Levensstroom Gemeente opende vorig jaar een markant gebouw met rood verlichte toren, dat negen miljoen euro kostte.

Eerst zou op de toren een ‘normaal’ kruis komen, maar dat werd verboden omdat dat het stralingsverkeer voor mobiele telefoons hindert. Een kruis van lichtbundels doet dat niet. De A4 heeft een slechte reputatie. Veel nederlanders staan er dagelijks in de file en een aantal jaar geleden … Lees verder


Ophef over nachtclub-skybeamer

Geplaatst: 10 februari 2007
Thema: Skybeamers

Uit de Gelderlander van 7 februari jl.: (klik voor vergroting)
Lees verder


McDonald’s dooft skybeamer

Geplaatst: 27 juni 2005
Thema: Skybeamers

Na de ontmanteling van de skybeamer van Piet Zoomers te Wilp heeft nu ook McDonald’s te Deventer zijn skybeamer gedoofd. Dit dankzij verzet van de Volkssterrenwacht Bussloo, diverse omwonenden, en niet in de laatste plaats door de constructieve opstelling van de betrokken gemeenten Voorst en Deventer. De gemeentes had aangekondigd een nadere eis op te leggen op basis van de landelijke milieuregels (Amvb horeca etc.). Deze nadere eis hoeft nu niet te worden opgelegd.

Uit De Stentor van 24 juni j.l.:

Mc Donald’s Deventer staakt met directe ingang het gebruik van de skybeamer. Dit is eigenaar Henk Koning in overleg met de gemeente Deventer overeen gekomen.

Koning zegt een constructief overleg te hebben gehad met vertegenwoordigers van de gemeente. Daarom heeft hij besloten de skybeamer van het dak te halen. De gemeente Deventer legde hem onlangs op de skybeamer te … Lees verder


Skybeamer Piet Zoomers moet uit

Geplaatst: 16 mei 2005
Thema: Skybeamers

Van de site van RTV Oost:

De skybeamer op het dak van kledingzaak Piet Zoomers in Wilp blijft uit. Dat is het gemeentebestuur van de gemeente Voorst en de leiding van het kledingbedrijf overeengekomen. De lichtreclame die ‘s avonds en ‘s nachts boven de A1 in de lucht werd geprojecteerd zorgde voor veel overlast bij omwonenden en de volkssterrenwacht Bussloo. In Deventer is nog geen duidelijkheid over de skybeamer bij McDonalds. De eigenaar weigert de beamer uit te zetten. De gemeente Deventer onderzoekt mogelijkheden om dat toch voor elkaar te krijgen.… Lees verder


Skybeamer Piet Zoomers aanpakken via bestuurlijk overleg

Geplaatst: 11 maart 2005
Thema: Skybeamers

Uit De Stentor van 2 maart:

B en W van Voorst willen via ‘bestuurlijk overleg’ met Piet Zoomers het gebruik van de skybeamer op het dak van de modemall in Wilp aan banden te leggen. Een motie van Liberaal 2000 om hetzelfde te bereiken door gebruik te maken van de wet, kreeg geen steun van de gemeenteraad.

De motie van Liberaal 2000 werd maandagavond als extra agandapunt aan de vergadering van de gemeenteraad toegevoegd. Gesteld werd dat de skybeamer overlast veroorzaakt in de omgeving en schadelijk is voor het welzijn van dieren. Via bestaande wetgeving, of door de eigen algemeen plaatselijke verordening aan te passen zou het college dat moeten aanpakken.

B en W voelen er echter meer voor om niet via de wetgeving in actie te komen maar via bestuurlijk overleg tot een vergelijk met Zoomers te komen. Een … Lees verder


VVD wil McDonald’s skybeamer verbieden

Geplaatst: 19 februari 2005
Thema: Skybeamers

Uit De Stentor van 15 februari:

De VVD in Deventer vindt dat de skybeamer bij McDonald’s in Deventer verboden moet worden omdat deze de verkeersveiligheid op de wegen rondom McDonald’s in gevaar brengt. Bovendien maakt de partij zich zorgen over de rust van weide — en trekvogels als gevolg van de lichtbundels.

De liberalen hebben hierover vragen gesteld aan het Deventer college. De partij wil dat het stadsbestuur in overleg treedt met McDonald’s met als doel de verwijdering van het apparaat. De partij gaat zelfs nog verder en vindt dat verdere stappen tegen McDonald’s moeten worden ondernomen als het bedrijf hieraan weigert mee te werken. Vorige week deden bewoners aan de rand van de uiterwaarden in Epse hun beklag over de skybeamer. Eerder al verzocht de Volkssterrenwacht Bussloo het Deventer gemeentebestuur om maatregelen te nemen.

Meer info over het verzet … Lees verder


Platform protesteert tegen feestverlichting Vredenburg

Geplaatst: 28 december 2003
Thema: Platform Lichthinder / Skybeamers

De foto links is gemaakt in Noord-Utrecht door Robert Wielinga op 4 kilometer afstand van Vredenburg. De foto rechts is gemaakt door Wendy Majoor, vanaf ongeveer 1 km.

Sinds een week wordt de hemel boven Utrecht verlicht door acht heldere lichtbundels: acht kaarsen op de verjaardagstaart van Muziekcentrum Vredenburg dat 25 jaar bestaat. Amateur-sterrenkundigen en natuurliefhebbers bedanken voor een stukje van deze taart: zij zijn niet blij dat de aanblik van de sterrenhemel boven Utrecht gedurende zes weken wordt vertroebeld door deze vorm van lichtvervuiling.

De lichtbundels maken onderdeel uit van een lichtkunstwerk, dat het gebouw de aanblik moet geven van een verjaardagstaart met kaarsen. De gloed van de bundels is te zien tot op een afstand van twintig kilometer.

Naast directe lichtvervuiling, heeft de verlichting een aantal andere nadelen:
– Piloten die boven Utrecht vliegen, hebben er last van. … Lees verder


Dagelijkse lasershow Piet Zoomers zorgt voor overlast

Geplaatst: 23 februari 2003
Thema: Skybeamers

Uit De Telegraaf van 23–02–03: “Kledingbaron Piet Zoomers uit het Gelderse Wilp is stellig. Hij heeft van de gemeente Voorst te horen gekregen dat hij vanwege klachten uit de buurt vriendelijk doch dringend wordt verzocht te stoppen met zijn dagelijkse “lichtshow”. ‘Geen denken aan’, briest Zoomers, die op het dak van zijn modehuis een laserkanon heeft neergezet om bij wijze van reclamestunt iedere avond tot twaalf uur het zwerk te verlichten.”

Lees hier het hele artikel.… Lees verder


Vogels gedesoriënteerd door 9/11 skybeamer

Het ‘lichtmonument’ ter nagedachtenis aan de slachtoffers van 9/11 zorgde voor verwarring bij veel trekvogels.

Dagelijkse lichtshow in Hong Kong


In Hong Kong vindt elke avond ‘Symphony of Lights’ plaats, een spectaculaire licht– en geluidshow waar meer dan 40 wolkenkrabbers aan meedoen. De show is bedoeld voor toeristen, maar lokale bewoners maken zich zorgen over geld– en lichtverspilling. Bekijk hier een BBC reportage.

Verder lezen

Lasers Aimed at Aircraft Cockpits: Background and Possible Options to Address the Threat to Aviation Safety and Security (2005). Rapport voor het Amerikaanse congres over skybeamers die per ongeluk of expres op cockpits van overvliegende vliegtuigen worden gericht. Volgens het rapport zijn er sinds 1990 400 meldingen verzameld van incidenten waarbij piloten werden afgeleid, tijdelijk verblind of gedesoriënteerd door lasers vanaf de grond.
Downloaden

© 2002- Platform Lichthinder