Platform Lichthinder

Beeld: Elliot Moore

Zonder licht geen leven. Zonder duisternis geen rust.
Licht is zeer nuttig overdag. Teveel licht ’s nachts is schadelijk.
Platform Lichthinder staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van onze leefomgeving.

We hebben het over lichthinder bij overlast in de vorm van verblinding of verstoring door kunstlicht en over lichtvervuiling bij overmatig verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht.

Waarom vinden wij dat lichthinder moet worden aangepakt?

  • Lichtverspilling is onnodige verspilling van energie en geld.
  • Verblinding door licht leidt tot menselijke en dierlijke verkeersslachtoffers.
  • Meer licht zorgt voor meer licht. Om op te vallen wordt steeds meer licht geïnstalleerd.

Waarom vinden wij de nachtelijke duisternis belangrijk?

  • Een donkere nacht zorgt voor rust en een regelmatige biologische klok van mensen en dieren.
  • Het zicht op de sterren is een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving. In Nederland groeien de meeste kinderen op zonder ooit de Melkweg te hebben gezien.
  • Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Donkerte is schaars en heeft bescherming nodig.

Platform Lichthinder is sinds 2000 de Nederlandse vertegenwoordiger van de International Darksky Association. Het platform biedt informatie en steun aan zowel burgers en belangenorganisaties als ook aan publieke en private organisaties bij vragen en conflicten over lichthinder.

Daarnaast komt Platform Lichthinder als belangenorganisatie ook zelfstandig op voor het behoud van duisternis als een (oer)kwaliteit van onze leefomgeving en participeert in overleg tussen landbouworganisaties en natuur en milieuorganisaties.

Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Het Platform Lichthinder wil deze ontwikkeling ter discussie stellen en waar mogelijk tegengaan of in goede banen leiden.


Duisternis in de Blauwe Stad

Geplaatst: 22 mei 2005
Thema: Platform Lichthinder

Onlangs verrichtte Koningin Beatrix de officiele opening van De Blauwe Stad, een zeer ambitieus plan in de provincie Groningen, dat voorziet in de aanleg van natuur- en recreatiegebieden en de bouw van zo’n 1500 woningen. Hiertoe wordt een groot deel …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 10

Geplaatst: 1 april 2005
Thema: Platform Lichthinder

Nederland

Skybeamers in Voorst en Deventer
Al jaren is er een skybeamer in Voorst in de lucht. De gemeente is in gesprek met de uitbater ervan om dit tegen te gaan. Dit is tot nu toe niet gelukt en er …


Volkskrant-artikel Wim Schmidt

Geplaatst: 20 januari 2005
Thema: Platform Lichthinder

Afgelopen zaterdag besteedde De Volkskrant aandacht aan de activiteiten van Platform Lichthinder-voorzitter Wim Schmidt. Naast voorzitter is hij ook lichtmeter, adviseur voor de overheid en commissielid van de NSVV.

Het hele artikel


Platform te gast bij Plein Publiek

Geplaatst: 6 december 2004
Thema: Platform Lichthinder

Aanstaande dinsdag van 10.00 tot 11.30 uur is Jeroen Disch namens Platform Lichthinder te gast in het NCRV-radioprogramma Plein Publiek op 747 AM. De uitzending gaat over de actie “Voor één nacht donker”, die avond op Terschelling, en het kassenaccoord …


Voor één nacht donker: Terschelling!

Geplaatst: 30 november 2004
Thema: Esthetiek / Platform Lichthinder

De locatie voor het duisternis-experiment van Platform Lichthinder, “Voor één nacht donker”, is bekend: Terschelling. Volgende week dinsdagnacht zal het eiland zich tussen 22.00 en 05.00 uur in duisternis hullen. Een week later – op woensdag 15 december – zal …


Voor één nacht donker

Geplaatst: 7 oktober 2004
Thema: Platform Lichthinder

Platform Lichthinder is gestart met het duisternis-experiment “Voor één nacht donker”. Om duisternis terug te halen op een plek die nu sterk verlicht is, willen we een straat/wijk/dorp in Nederland vragen om voor één nacht de lichten te doven. Tijdens …


Platform Lichthinder officieel affiliate van IDA

Geplaatst: 6 oktober 2004
Thema: Platform Lichthinder

Platform Lichthinder is sinds kort officieel “affiliate” van de International Dark Sky Association (IDA), de Amerikaanse lichthinder-organisatie met afdelingen over de hele wereld die strijden tegen lichthinder en voor het behoud van nachtelijke duisternis.…


Overeenkomst tussen milieubeweging en glastuinbouw

Geplaatst: 5 oktober 2004
Thema: Glastuinbouw / Platform Lichthinder

De vakgroep LTO Glastuinbouw en Stichting Natuur en Milieu (in samenwerking met Platform Lichtinder) hebben een akkoord bereikt over de aanpak van lichthinder door kassen. Om te beginnen moeten de bestaande wettelijke regels, onder meer verplichte zijafscherming, beter worden nageleefd …


Licht-ceremonie wegens protest aangepast

Geplaatst: 4 oktober 2004
Thema: Platform Lichthinder / Sterrenkunde

Uit het NRC Handelsblad van 27 september:

Op 18 april 2005 wordt de 50ste sterfdag van Albert Einstein gevierd. Het plan is om wereldwijd een nachtelijke lichtestafette te organiseren. Astronomen maken fel bezwaar.

De eersten die erover klaagden, waren de …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 9

Geplaatst: 1 oktober 2004
Thema: Platform Lichthinder

Platform Lichthinder

Momenteel is Platform Lichthinder betrokken bij een aantal projecten die de komende tijd zichtbaar zullen worden. Ten eerste, “In het donker zie je meer”, samen met Stichting Natuur & Milieu, waarbij dit najaar een grote publiekscampagne rond duisternisbescherming …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 8

Geplaatst: 1 augustus 2004
Thema: Platform Lichthinder

Kassen

De aanpak van de assimilatiebelichting van kassen is de laatste maanden in een stroomversnelling gekomen. Naar aanleiding van veel commotie in een aantal gebieden in Nederland en publiciteit vanuit het Platform Lichthinder over de omvang van de assimilatiebelichting ten …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 7

Geplaatst: 1 februari 2004
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Gezonde verlichting en gezonde duisternis
Er wordt veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen verlichting en gezondheid. Deze informatie is in principe wel beschikbaar maar nog niet wijd verbreid. In deze en volgende Nieuwsbrieven willen we elke keer hier …


Platform protesteert tegen feestverlichting Vredenburg

Geplaatst: 28 december 2003
Thema: Platform Lichthinder / Skybeamers

De foto links is gemaakt in Noord-Utrecht door Robert Wielinga op 4 kilometer afstand van Vredenburg. De foto rechts is gemaakt door Wendy Majoor, vanaf ongeveer 1 km.

Sinds een week wordt de hemel boven Utrecht verlicht door acht heldere …


VPRO en Vredenburg organiseren De Slapeloze Nacht

Geplaatst: 19 november 2003
Thema: Platform Lichthinder

In de nacht van 17 op 18 januari 2004 wordt in het Utrechtse Vredenburg De Slapeloze Nacht gehouden. In een 27 uur durend marathonprogramma draait alles om de hevige ideeën en gemoedsaandoeningen waarvoor kunstenaars, denkers en doeners al dan niet …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 6

Geplaatst: 1 november 2003
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Zeeland
In de Provinciale Staten van de provincie Zeeland is op 4 juli 2003 een motie aangenomen van de ChristenUnie die luidt:

Overwegende dat:
– De negatieve effecten van nachtelijke verlichting op natuur, landschap en mens inmiddels algemeen erkend


© 2002- Platform Lichthinder