Economie

Beeld: Wonderlane

Onze samenleving streeft naar een 24-uurs economie waarbij werken, leven en recreëren ook in de nachtelijke periode plaats kunnen vinden. De noodzakelijke verplaatsing van de mens tussen de verschillende locaties vindt in deze 24-uurs economie vaak in de donkere periode van de dag plaats.

Individuele veiligheid speelt een belangrijke rol in het economisch systeem. Daarnaast dienen mensen zich bij de verplaatsing ook te kunnen oriënteren in de omgeving. Ook de beveiliging van bedrijven vereist goede verlichting die controle van panden en terreinen mogelijk maakt.

       

Beeld: Jim Richardson.

24 uur per dag dag

Economisch gezien wordt verlichting in de donkere periode van de dag dus belangrijk en zelfs noodzakelijk geacht. Er zijn echter ook negatieve economische effecten te noemen met betrekking tot verlichting. Besparing op energie is een doel van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Voor veel afnemers van energie zijn de ‘milieuvriendelijke’ aspecten meestal niet van doorslaggevend belang, maar in de concurrentiestrijd tussen bedrijven wordt dit steeds vaker een aandachtspunt.

Speciale eco-keurmerken kunnen voor klanten een aanleiding zijn om voor een bepaald product of bedrijf te kiezen. Deze concurrentieoverwegingen kunnen een economisch-financieel gevolg hebben in het bedrijfsleven. De ‘milieuvriendlijke’ aspecten hebben voor bedrijven en overheden dan ook meestal een financiële achterliggende gedachte. Directe besparing op verlichting, en dus energie, kan de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderen.

Verspilling

De rol van verlichting wordt vaak niet onderkent omdat verlichting dikwijls een sluitpost op de begroting is. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de hoeveelheid geld dat jaarlijks de duisternis in wordt gestraald. Heeft een gemeente al eens stil gestaan bij het feit dat de verlichting van één kerktoren met een vijftal schijnwerpers jaarlijks zo’n € 700,- aan energie kost? Dat een gemiddelde gemeente jaarlijks duizenden euro’s verspild aan decoratieve verlichting van panden en pleinen voor enkele vroege krantenbezorgers?

Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt. In Nederland gaan jaarlijks miljoenen euro’s verloren in de duisternis, meestal zonder dat men zich daar bewust van is. Niemand heeft er toch last van… Of toch wel?

LED-verlichting paradox

LED-lampen zijn efficiënter dan gloeilampen en spaarlampen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het energieverbruik doen dalen. Spaarlampen worden steeds vaker als een overgangstechnologie beschouwd, LED’s zijn de toekomst. LED-lampen zijn zuiniger en gaan langer mee dan spaarlampen, en ze bevatten geen kwik of andere schadelijke stoffen.

Witte LED’s – de lampen die we nodig hebben om ons interieur te verlichten – zijn momenteel nog te zwak en te duur om een volwaardig alternatief te zijn voor de gloeilamp of de spaarlamp. Het succes van gekleurde LED-verlichting is echter al een feit. En die belooft het energieverbruik alleen maar de hoogte in te jagen, want ze introduceert verlichting waar voorheen geen verlichting was.

Bijlmer Parktheater, Amsterdam. Beeld: Oliver Wagemann

Een gebouw inpakken met duizenden gekleurde LED’s is een nieuwe decoratieve trend in de hedendaagse architectuur. De LED-lampen vervangen geen gloeilampen of spaarlampen, ze vervangen een niet-verlichte gevel.

LED’s zijn een goed voorbeeld van de energie-efficiëntie paradox. Kort samengevat zegt deze (economische) wet dat zuiniger apparatuur vaak nieuwe toepassingen of een intensiever gebruik als gevolg heeft, waardoor het totale energieverbruik terug op het zelfde niveau komt te liggen, of zelfs stijgt vergeleken met de situatie voor de komst van de zuiniger technologie.
(Bron: Lowtech Magazine)


Aanbeveling Platform Lichthinder aan Taskforce Verlichting

Geplaatst: 15 april 2008
Thema: Economie / Platform Lichthinder

Eind vorig jaar heeft Minister Cramer van Ruimte en Milieu de Taskforce Verlichting ingesteld. De Taskforce gaat met onder andere producenten van verlichting en winkeliers afspraken maken over het uitbannen van de gloeilamp en het versneld invoeren van zuinige verlichting. …


Rotterdam test groene straatverlichting

Geplaatst: 22 maart 2008
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de website van Energiebesparing GWW:

Onder de vlag van het Rotterdam Climate Initiative zijn op 9 januari drie gemeentelijke pilotlocaties met straatverlichting in de kleur groen in gebruik genomen. Eén van die locaties is de straat waarin burgemeester …


Minister Cramer stelt taskforce verlichting in

Geplaatst: 23 december 2007
Thema: Economie

Van de website van het ministerie van VROM:

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu installeert vandaag de taskforce verlichting. De taskforce moet er voor zorgen dat uiterlijk in 2011 energiezuinige lampen gemeengoed zijn in huizen en kantoren en …


Vaker groen licht op boorplatformen

Geplaatst: 26 augustus 2007
Thema: Ecologie / Economie / Terreinverlichting

Uit het Dagblad van het Noorden van 24-08-07:

     

(Klik voor vergroting)…


Buitengebied Heerenveen slimmer verlicht

Geplaatst: 8 april 2007
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de site van Projectbureau Energiebespraring GWW:

Gemeente Heerenveen ontwikkelde een nieuw lichtconcept voor de openbare verlichting in haar buitengebied. Het nieuwe concept bestaat uit ‘lichtbakens’ voor voetgangers en fietsers, in combinatie met ‘reflecterende bakens’ voor het snelverkeer. Het …


Verlichting Waalse snelwegen ’s nachts uit

Geplaatst: 25 maart 2007
Thema: Economie / Openbare verlichting

Uit het Algemeen Dagblad van 16 maart j.l.:

Deze week nog, terwijl in Vlaanderen iedereen 90 reed vanwege een hardnekkige fijnstofpiek, knalden de Walen met 160 over ’s Heren wegen, maar nu dringt toch ook daar het milieubesef door: per …


Scholieren vragen aandacht voor lichthinder

Geplaatst: 21 oktober 2006
Thema: Economie

Van de website van Laat het Donker Donker:

Ongeveer dertig leerlingen van Rotterdamse middelbare scholen hebben burgemeester Opstelten in een brief opgeroepen om lichtvervuiling aan te pakken. De scholieren vragen hem om overbodige straatlantaarns weg te halen en zuinige


“Gemeenten moeten 1 miljoen lantaarnpalen verwijderen”

Geplaatst: 17 september 2006
Thema: Economie / Openbare verlichting / Verkeersveiligheid

Van Nu.nl:

Nederlandse gemeenten moeten in de komende vijf jaar een miljoen lantaarnpalen verwijderen of dimmen. De verlichting op de buitenwegen voegt weinig toe aan de verkeersveiligheid. Bovendien ondervinden mens en natuur veel hinder door het teveel aan verlichting. …


Zutphen tekent energiebesparings-manifest

Geplaatst: 1 mei 2006
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de site van Energiebesparing GWW:

Op 25 april heeft Zutphen als eerste gemeente in Nederland ‘Het Signaal’ getekend. Medeondertekenaar was Dynamicom. In het manifest verklaren de gemeente en de beheerder van de openbare verlichting zich in te spannen …


Amsterdam wint Energy Award voor luifelverlichting van tankstations

Geplaatst: 10 december 2002
Thema: Economie / Terreinverlichting

De Milieudienst Amsterdam heeft op 9 december de Energy Award 2002 gewonnen voor het project Luifelverlichting Tankstations. Deze Award reikt de Nederlandse organisatie voor energie en milieu (Novem), in opdracht van het ministerie van VROM, jaarlijks uit aan gemeenten die …


© 2002- Platform Lichthinder