Terug naar het forum

Straatverlichting volgens de NPR

Geplaatst: 1 januari 2010

Onze gemeente gaat nieuwe straatverlichting aanbrengen volgens NPR norm. Het dorp zal z’n karakter verliezen als dit in het gehele dorp wordt doorgevoerd. Wat zijn jullie ervaringen?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    In het algemeen kan gesteld worden dat de gemeente de plicht heeft te zorgen voor adequate verlichting. De richtlijnen van de NPR (Nederlandse Praktijk Richtlijn) zijn daarbij de enige houvast. Binnen de NPR zijn echter vele mogelijkheden. In principe wordt het lichtniveau aangepast aan de situatie ter plaatse, rekening gehouden wordt met de soort weggebruikers, de snelheid ervan en enige aanvullende factoren.
    Van meer belang bij het gezichtsbeeld is het type verlichtingstoestel wat toegepast wordt. Ter illustratie, in Blaricum is verlichting toegepast die past in het dorpsgezicht. Hier zijn armaturen gebruikt die afgeleid zijn van de kegel, maar wat nostalgischer aandoen. De prijzen van dergelijke armaturen liggen iets boven die van de standaard armaturen.
    Kortom, er zijn mogelijkheden om de verlichting aan te passen aan de huidige eisen met vriendelijk ogende armaturen.

© 2002- Platform Lichthinder