Stichting wil leefbaarheid rond kassen Bathpolder verbeteren

Geplaatst: 10 augustus 2005
Thema: Glastuinbouw

Uit de Provinciaalse Zeeuwse Courant van 30 juli j.l.:

Omwonenden van het glastuinbouwgebied in de Bathpolder bij Rilland maken een vuist. Tien van hen hebben zich verenigd onder de naam Stichting Behoud Leefbaarheid Bathpolders. Volgens initiatiefnemer R. Braam is het wegkrijgen van de kassen niet het doel van de stichting. “Dat is een gepasseerd station en bovendien heb ik niets tegen kassen op zich.”

Waar Braam en veel andere bewoners van met name de Middenhof zich wél aan storen zijn allerlei bijzaken. Zo stoten de kassen naar hun zin ’s nachts veel te veel licht uit, wordt er overdag vaak keiharde muziek gedraaid en zou er sprake zijn van illegale lozingen door enkele bedrijven. Over het algemeen voelen de bewoners zich niet erg serieus genomen door allerlei instanties waar ze aan de bel trokken.

De bewoners geven echter niet op. Ze behaalden pas een succesje toen de Raad van State bepaalde dat het licht in de kassen ’s nachts uit moet, maar ze gaan door. Sterker nog: ze hebben zich verenigd. Deze week zijn ze bij de Kamer van Koophandel geweest voor de oprichting van hun stichting. “Op die manier kunnen we in de toekomst gezamenlijk naar buiten treden”, legt kersvers voorzitter Braam uit. “In mijn ogen staan we dan sterker. Er moet iets gebeuren, want er zit hier geen levend wezen meer in de sloot. Ook de kerkuilen- en vleermuizenpopulaties gaan zienderogen achteruit.”

© 2002- Platform Lichthinder