Terug naar het forum

Product ter vermindering lichtinval?

Geplaatst: 6 februari 2014

Zijn er naast het plaatsen van (grotere) kappen op lichtmasten nog andere producten die lichthinder van lichtmasten (spotvereniging) kunnen beperken?

© 2002- Platform Lichthinder