Nieuwe regelgeving rond kasverlichting

Geplaatst: 7 januari 2013
Thema: Glastuinbouw / Wetgeving

Vanaf 1 januari 2013 is het nieuwe Activiteitenbesluit van kracht. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven, waaronder voorschriften over de afscherming van lichtuitstoot van kassen.

Deze regels zijn een beetje anders dan de regels van het Besluit Glastuinbouw. Bovendien zullen deze regels voor meerdere bedrijven de regels van hun milieuvergunning / omgevingsvergunning vervangen. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

De definitie van assimilatiebelichting is gewijzigd

In het verleden is bepaald dat er sprake is van assimilatiebelichting als er meer dan 20 Watt/m2 aan belichting aanwezig is. Bij bedrijven die slechts 1 streng lampen hadden konden hiermee aangeven dat ze onder de 20 Watt/m2 bleven waardoor er geen regels voor afscherming e.d. van toepassing waren.

In het Activiteitenbesluit is er echter sprake van assimilatiebelichting bij belichting die gericht is op de bevordering van het groeiproces van gewassen (dus stuurlicht is geen assimilatiebelichting). Hierdoor moeten ook bedrijven die slechts één streng lampen hebben aan de voorschriften van afscherming gaan voldoen (zie overgangsregelingen onder punt 3).

Er is nog steeds een noodzaak van afscherming in de donkerteperiode van 98%

De donkerteperiode in het Activiteitenbesluit is anders geformuleerd dan in het Besluit Glastuinbouw:
– van 1 november tot 1 april van 18.00 uur tot 24.00 uur
– van 1 april tot 1 mei van een half uur na zonsondergang tot 02.00 uur
– van 1 september tot 1 november van een half uur na zonsondergang tot 02.00 uur

Bedrijven die echter meer dan 15.000 lux in werking hebben, dienen echter van zonsondergang tot zonsopgang hun 98% schermdoek te sluiten.

Er bestaan overgangsregelingen

Er zijn overgangsregelingen voor:
– Bij technische beperkingen (o.a. kassen met een poothoogte lager dan 3,5 meter) hoeft er geen bovenafscherming te worden toegepast in de nanacht (tot 1 januari 2018).
– Men mag i.p.v. een 98 % lichtdicht schermdoek een 95% schermdoek toepassen (tot 1 januari 2017).
– Bij een belichtingsinstallatie van minder dan 20 Watt/m2 hoeft men nog niet aan alle afschermingseisen te voldoen (tot 1 januari 2018).
– Bedrijven die nu een Wet milieubeheervergunning / omgevingsvergunning hebben vanwege de beperkte afstand tot woonhuizen van derden, gaan vallen onder de werking van het Activiteitenbesluit; de vergunning komt te vervallen. Met name de voorschriften over de belichting zijn in de vergunning veelal soepeler. De bestaande vergunningsvoorschriften blijven wel van kracht voor deze bedrijven i.p.v. de regels van het Activiteitenbesluit (tot 1 januari 2016).

Afscherming in de nanacht is nog steeds nodig

De regels zijn echter anders geformuleerd zodat er meer mogelijkheden zijn om 74% afscherming in de nanacht (de periode na de donkerteperiode tot zonsopgang) te bereiken. Het is echter wel raadzaam om creatieve oplossingen af te stemmen met de gemeente of de milieudienst. Maar creatieve oplossingen worden wel mogelijk gemaakt; de gemeente kan zelfs op verzoek maatwerkvoorschriften opstellen waarbij een lager percentage dan 74% wordt toegestaan.

Gevelafscherming blijft noodzakelijk

Van zonsondergang tot zonsopgang moeten de gevels van kassen waarin assimilatiebelichting wordt toegepast worden afgeschermd. Op een afstand van 10 meter van de gevel moet ten minste een reductie van 95% plaatsvinden. Bovendien mogen de lampen zelf buiten het bedrijf niet zichtbaar zijn.

Download het complete overzicht van nieuwe regels

(Bron: Agro Adviesburo)

© 2002- Platform Lichthinder