Terug naar het forum

Lichthinder van manege

Geplaatst: 1 januari 2010

Ik woon in een buitengebied en een naburige manege met paardenbak wil drie lichtmasten plaatsen. Is het mogelijk om af te dwingen dat de verlichting zodanig wordt afgesteld dat alléén de bak wordt verlicht?

1 Reactie:

  1. Platform Lichthinder:

    Paarden zijn zogenaamde vluchtdieren. Dit betekent dat er hoge eisen moeten worden gesteld aan de verlichtingsinstallatie. Het is absoluut mogelijk om de verlichting zodanig te maken dat alleen de bak verlicht is. Alles hangt echter samen met een goede lichtplanning.

    De zogenaamde asymmetrische armaturen kunnen – horizontaal geplaatst – zeker de dubbele afstand bestrijken dan waarop ze zijn geplaatst: dus 10 meter mast zorgt voor 20 meter belichten. Wanneer je op deze masten vlakglas (FCO) armaturen zet van een goede kwaliteit, is er eigenlijk niets aan de hand.

    Ervan uitgaande dat het hier niet om een bedrijf gaat dat een milieuvergunning moet aanvragen, mag alles totdat je hinder veroorzaakt. In dien verstande dat mensen geacht worden netjes met elkaar om te gaan. In noodgevallen heb je dan de rechter. Verder is er zo min mogelijk in wetten vastgelegd.

© 2002- Platform Lichthinder