Lichthinder ook in de Nationale VROM-enquête

Geplaatst: 19 november 2004
Thema: Wetgeving

Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) is benieuwd naar welke thema’s belangrijk zijn voor burgers. Onderdeel van de VROM Publieksagenda is de Nationale VROM-enquête, waarin iedereen z’n mening kan geven over welke onderwerpen prioriteit hebben en met welke problemen VROM aan de slag moet. Ook lichthinder is één van de thema’s.

© 2002- Platform Lichthinder