Laat het donker donker

Geplaatst: 5 december 2004
Thema: Esthetiek

Vanaf 1 december is de publiekscampagne ‘Laat het donker donker’ van start gegaan. De campagne vraagt aandacht voor de schoonheid van de nacht en geeft tips om lichthinder aan te pakken. Het project is een initiatief van Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties: “Door allerlei activiteiten, landelijk en provinciaal, wijzen we op het belang van donkere nachten, proberen we de donkere plekken in Nederland donker te houden en gaan we de strijd aan met de lichthinder.”

Onderdeel van de campagne is de conferentie ‘Mooi licht, mooi donker’ op woensdag 19 januari 2005. De conferentie is bedoeld voor professionals en andere geïnteresseerden in het thema duisternis en lichthinder. Het avondfestijn is voor iedereen die wil genieten van de schoonheid van de nacht.

Laat het donker donker: www.laathetdonkerdonker.nl

© 2002- Platform Lichthinder