Infoavond over glastuinbouw op Voorne

Geplaatst: 5 mei 2004
Thema: Glastuinbouw

27 Mei organiseert de afdeling Voorne van GroenLinks een discussieavond over de toekomst van het eiland Voorne aan de hand van twee stellingen. De onderwerpen zijn het ontwerp-structuurplan 2020 dat door de stadsregio en de Provincie Zuid Holland eind april is gepresenteerd en de glastuinbouw op Voorne.

Nieuwe tuinders in het kassengebied van Tinte worden – zodra de regels zijn aangepast – verplicht hun kassen af te schermen om lichtoverlast tegen te gaan. Minister Dekker (Ruimtelijke Ordening) echter wil geen strenge regels stellen tegen het gebruik van verlichting in de kassen. Ze roept de landbouwsector op zelf maatregelen te nemen tegen de overlast voor omwonenden. De stichting Natuur en milieu en de landbouwsector zijn momenteel in overleg over de verlichting in de kassen. De minister wacht af wat dit overleg oplevert voordat zij nieuwe regels wil opstellen. De eerste stelling is dan ook: “Glastuinbouw hoort niet thuis in een gebied als Voorne en moet worden verplaatst naar de randen van industriegebieden”.

Donderdagavond 27 mei 19.30 uur
Galerie en koffieschenkerij De Vuijle Vaetdoek
Rijksstraatweg 30 Vierpolders (Voorne)
Aanmelden via: j.meijnders@chello.nl

© 2002- Platform Lichthinder