Het Veluwe Manifest

Geplaatst: 10 januari 2003
Thema: Ecologie

Afgelopen maand is door de Veluwecommissie Het Veluwe Manifest aangeboden aan gedeputeerde de heer H. Boxem. De Veluwecommissie werkt in opdracht van de provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, terrein- en wildbeheerders, natuur-, milieu- en landbouworganisaties, recreatie en toerisme, landgoederen en kamers van koophandel; diverse ministeries en de provincie zijn met een adviseur vertegenwoordigd in de commissie.

Uit het Veluwse Manifest:
“Als we nu niets doen, zal de Veluwe economisch en ecologisch achteruitgaan. Terwijl we nastreven dat de Veluwe mooier, natuurlijker, aantrekkelijker en waardevoller wordt, ook in economisch opzicht. Op het grootste natuurgebied in dit land, moeten we trots kunnen zijn en blijven. De Veluwe, van nationaal en internationaal belang. De Veluwe, met een krachtige en blijvend duurzame toeristisch-recreatieve betekenis. Bron van ruimte, rust en stilte; onze grootste ontzorgplek. Ook het enige gebied van formaat in ons land waar het ’s nachts nog echt donker is. De Veluwe, uniek in velerlei opzicht. Laten we de woorden in daden omzetten en daarmee de Veluwe mooier en gro(o)t(s)er maken.” (Bron: www.hetedelhert.nl)

Vanuit de Veluwecommissie is dan ook het formele verzoek uitgegaan om de Veluwe tot proefgebied voor duisternis te verklaren. Uit het persbericht:
“De commissie vraagt de provincie om een terughoudend verlichtingsbeleid te ontwikkelen voor de Veluwe. Dat kan door regelgeving, maar ook door zorgvuldiger en meer overdachte manieren van verlichting. Volgens de Veluwecommissie is juist de Veluwe geschikt om ervaring op te doen met beleid voor duisternis omdat het een gebied is met hoge natuur- en landschapswaarden en vele mogelijkheden om die natuur te beleven. Het nachtelijk duister met zijn sterrenhemel hoort daar ook bij. Voorgesteld wordt om in beleid en praktische uitvoering daarvan ervaring op te doen met terughoudend verlichten op de Veluwe. Dit doet een appèl op Rijk, provincie, gemeenten, bedrijven en particulieren.”

© 2002- Platform Lichthinder