Groningers accepteren kassenlicht

Geplaatst: 22 maart 2005
Thema: Glastuinbouw

Uit het Dagblad van het Noorden van 18 maart:

Tachtig procent van alle Groningers vindt dat de werkgelegenheid in de glastuinbouw zwaarder moet wegen dan de nachtelijke lichtoverlast die de bedrijfstak meebrengt. Zestien procent vindt het belangrijker dat het ’s nachts donker blijft.

Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie onder bijna tweeduizend Groningers, onder wie vijfhonderd jongeren. In de gemeente Eemsmond, waar de provincie plannen heeft voor glastuinbouw in de Oostpolder bij Oudeschip, zijn veel minder mensen groot voorstander van werkgelegenheid door kassen. Veertig procent van de bevolking is tegen de nachtelijke lichtvervuiling. Ook in de gemeenten Loppersum (32 procent) en De Marne (28 procent) is de weerstand tegen de lichtgevende kassen bovengemiddeld. In Loppersum is 32 procent tegen, in De Marne 28.

Vooral jongeren, ouderen en lageropgeleiden vinden werkgelegenheid door glastuinbouw vele malen belangrijker dan de mogelijke lichtvervuiling. Hoogopgeleiden zijn ook voor werkgelegenheid. De middelopgeleiden zijn met 72 procent voor werkgelegenheid nog de felste tegenstanders van lichtvervuiling.

Burgemeester Gerard Renkema van de gemeente Eemsmond vindt de uitkomsten van het onderzoek een bevestiging van de plannen om voor werkgelegenheid te zorgen middels kassen. “Dan zijn we niet verkeerd bezig”, zegt hij. Hij hamert op de broodnodige werkgelegenheid in Noord-Groningen. “Alleen van het mooie landschap kun je niet leven.” Verder vindt hij dat de komst van kassen niet vanzelfsprekend lichtvervuiling betekent. “We reduceren de lichtuitstoot zo veel mogelijk.”

Elly Zwaag is inwoonster van Oudeschip en fel tegen de komst van de kassen voor haar deur. Het onderzoek verandert niets aan haar mening. “Ik ben tegen de kassen en dat blijf ik. Ik geloof niet in de werkgelegenheid die de kassen brengen en ik vind dat de schoonheid van het landschap bewaard moet blijven.”

Actiegroep Op Goede Grond, die tegen de glastuinbouw in de polder is, was niet bereikbaar.

De provincie houdt jaarlijks een opinieonderzoek onder Groningers. Eind vorig jaar werd dat uitgevoerd door onderzoeksbureau Aha! m&m uit Groningen. Een vraag ging over werkgelegenheid en lichtoverlast door de komst van glastuinbouw. Uit een onderzoek in opdracht van de Stichting Natuur en Milieu begin dit jaar bleek 52 procent van de Nederlanders het belangrijk te vinden dat het ’s nachts donker is. Tweederde is voorstander van de aanwijzing van donkergebieden.

© 2002- Platform Lichthinder