Groene straatverlichting in Hellendoorn

Geplaatst: 13 september 2008
Thema: Openbare verlichting

De gemeente Hellendoorn heeft op de nieuwe Baron van Sternbachlaan effectieve en natuurvriendelijke lantaarnpalen geplaatst. Ze verlichten alleen de rijbaan en het fietspad, en het gaat hier om groen licht dat vanaf 21.00 uur automatisch wordt gedimd. Hellendoorn heeft hiermee constructief gereageerd op een verzoek van de milieuraad Hellendoorn om dit soort milieusparende verlichting toe te passen. Een mooi voorbeeld dat aantoont dat bij ruimtelijke ordening al in de ontwerpfase samenwerking het meest effectief is.

Uit De Tubantia (28-8-08):

Het gedeelte van de Baron van Sternbachlaan tussen de rotondes in de Helmkruidlaan en de Kappertsweg baadt vanaf de officiële opening op woensdag in de avonduren in het groene licht. Dat heeft alles te maken met het streven van de gemeente Hellendoorn om de overlast van deze nieuwe weg voor de flora en fauna in het kwetsbare Reggedal zoveel mogelijk te beperken.

Volgens een gemeentelijke woordvoerder zijn deze ‘groene’ lampen bij wijze van proef gebruikt op booreilanden en had deze verlichting positieve effecten op de vogeltrek.

De openbare verlichting langs de hele Noord-Zuidverbinding, waarvan de Baron van Sternbachlaan het eerste deel is, wijkt af van de standaard lantaarnpalen elders in de gemeente. Er wordt gebruik gemaakt van antracietgrijze gebogen palen en kleinere lampen in speciale armaturen, die moeten bevorderen dat het licht alleen op de rijbaan en het hiernaast liggende fietspad schijnt. Hierdoor blijft de (licht)overlast voor de directe omgeving beperkt.

De lantaarnpalen worden bovendien voorzien van speciale dimmers. Elders in de gemeente wordt de openbare verlichting door energieleverancier Essent om 23.30 uur teruggeschroefd. Bij de Baron van Sternbachlaan wordt de straatverlichting al vanaf 21.00 uur gedimd. Bovendien zijn in het Reggedal her en der kleine zandheuveltjes langs de weg aangebracht om te voorkomen dat het licht verder de natuur in schijnt.

2 Reacties:

  1. w van der lee:

    waar is deze verlichting gekocht?

  2. cor kolthof:

    Waar precies deze lampen zijn gekocht is me niet bekend, maar wel weet ik dat het Philipslampen waren.
    Helaas zijn ze al weer weggehaald, er was teveel uitval / storing volgens de gemeente.
    Mocht U echt de leverancier willen weten dan wil ik dat wel nagaan bij de betreffende gemeentelijke ambtenaar.

© 2002- Platform Lichthinder