Glastuinders bekeurd voor lichthinder

Geplaatst: 18 februari 2004
Thema: Glastuinbouw

Van de site van gemeente Emmen:

Naar aanleiding van een in januari gehouden handhavingsactie is aan drie tuinbouwbedrijven een dwangsom opgelegd. De bedrijven hielden zich niet aan het belichtingsverbod dat geldt van 20.00 – 00.00 uur. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de oppervlakte van het glas en ligt tussen de 1.000 en 10.000 euro per bedrijf. De handhavingsactie is uitgevoerd door de afdeling Milieu van de gemeente Emmen in samenwerking met de Regiopolitie Drenthe. Er werden vier overtredingen geconstateerd. Bij het vierde bedrijf is aangetoond dat er sprake was van een overmachtssituatie en is geen dwangsom opgelegd. Aanleiding voor de controles was het grote aantal klachten dat bij de gemeente werd ingediend. Veel tuinders schakelen de verlichting te laat uit en te vroeg weer in zodat niet wordt voldaan aan de ‘donkerperiode’ van vier uur. Het belichtingsverbod geldt van 1 september tot 1 mei.

© 2002- Platform Lichthinder