Buitengebied Heerenveen slimmer verlicht

Geplaatst: 8 april 2007
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de site van Projectbureau Energiebespraring GWW:

Gemeente Heerenveen ontwikkelde een nieuw lichtconcept voor de openbare verlichting in haar buitengebied. Het nieuwe concept bestaat uit ‘lichtbakens’ voor voetgangers en fietsers, in combinatie met ‘reflecterende bakens’ voor het snelverkeer. Het concept onderscheidt zich door een hoog milieurendement en lage kosten. Toepassing in het gehele Heerenveense buitengebied scheelt de gemeente straks jaarlijks € 80.000. De investering verdient zich in drie jaar terug.

De bestaande straatverlichting in het dorp Katlijk (gemeente Heerenveen) was grotendeels aan vernieuwing toe. Het wijkmanagement organiseerde een inspraakavond met de bewoners. Conclusie: voor het buitengebied zouden zij het liefst alleen licht willen waar en wanneer dat nodig is. Daarnaast kennen zij ook waarde toe aan duisternis. Wijkmanager Marc Jense van de gemeente Heerenveen: “Eén van de dorpsbewoners merkte op dat hij in het duister genoeg heeft aan een punt waar hij naartoe kan lopen, een soort baken. Daarmee was het idee geboren van een lichtbaken als oriëntatiepunt voor fietsers en voetgangers.”

Dat baken bleek niet te koop en werd daarom speciaal ontwikkeld. Resultaat is een prachtig strak ontwerp van LEDs in combinatie met een hightech-spiegel en elektronica, gevoed door een zonnepaneel. Jense: “Tijdens de presentatie van het lichtbaken langs de fietsroute/weg van Katlijk naar Mildam was een overgrote meerderheid van de aanwezigen verrast door het positieve effect van deze niet verlichtende, maar wel geleidende lichtbakens”.

Ook voor straatverlichting op baanvakken die extra aandacht vragen – zoals kruispunten – is gezocht naar een alternatief. Dat werd gevonden in reflecterende materialen, die de laatste jaren sterk verbeterden. Jense: “Autolampen zorgen zelf voor het licht. Om de weggebruiker vroegtijdig te attenderen markeer je potentieel gevaarlijke punten met sterke reflectoren.”

De aanzienlijke kostenbesparing van € 80.000 per jaar maakt een overstap naar dit nieuwe lichtconcept zeer aantrekkelijk voor de diverse gemeenten in het Heerenveense buitengebied. De noodzaak tot energiebesparing en CO2 reductie doen de rest. Na het beperkte experiment tussen Katlijk en Mildam volgt komende winter een breder experiment, met bakens en reflectoren. Wij houden u op de hoogte.

Meer informatie is te vinden op de site van Gemeente Heerenveen

1 Reactie:

  1. Wim Marseille:

    Beste mensen,
    ik ben zeer geintereseerd in het lichtplan voor het buitengebied van Heerenveen; volgende week ben ik daar op excursie met een groep studenten; kunt u mij vertellen of het project is gerealiseerd en wat er ter plekke is te zien?

© 2002- Platform Lichthinder