Belangstelling voor kassen Eemsmond valt tegen

Geplaatst: 10 september 2004
Thema: Glastuinbouw

Bericht van RTV Noord:

Er hebben zich nog geen gegadigden gemeld voor het grote glastuinbouwgebied dat in de gemeente Eemsmond moet komen. Volgens de provincie heeft een aantal tuinders wel belangstelling getoond, maar heeft dat niet geleid tot concrete afspraken.

Als het gebied in de Oostpolder er komt, zal het kassencomplex vijfhonderd voetbalvelden groot worden. Tegenstanders van het complex vrezen voor een lichtoverlast die de kassen produceren; voorstanders wijzen erop dat de komst van glastuinbouw voor honderden banen zorgt.

© 2002- Platform Lichthinder