Terug naar het forum

Sociale veiligheid

Geplaatst: 21 april 2011

Hallo Lichthinder-bezoekers,
Mijn vraag gaat iets verder dan ‘puur lichthinder’ maar wellicht hebben jullie bruikbare suggesties… Ik ben op zoek naar liefst bestaande methodieken om op wijk-/buurtniveau Sociale Veiligheid concreet te maken, te meten en te vergelijken. Suggesties?

© 2002- Platform Lichthinder