Aanbeveling Platform Lichthinder aan Taskforce Verlichting

Geplaatst: 15 april 2008
Thema: Economie / Platform Lichthinder

Eind vorig jaar heeft Minister Cramer van Ruimte en Milieu de Taskforce Verlichting ingesteld. De Taskforce gaat met onder andere producenten van verlichting en winkeliers afspraken maken over het uitbannen van de gloeilamp en het versneld invoeren van zuinige verlichting. Meerdere (milieu-)organisaties zijn gevraagd naar hun mening over het verlichtingsbeleid.

Platform Lichthinder heeft de Taskforce onlangs geadviseerd om lichthinder in het beleid te integreren. Met beperking of voorkoming van lichthinder wordt namelijk óók energie bespaard.

De volledige aanbeveling is hier te downloaden (PDF-document).

© 2002- Platform Lichthinder