Zutphen tekent energiebesparings-manifest

Geplaatst: 1 mei 2006
Thema: Economie / Openbare verlichting

Van de site van Energiebesparing GWW:

Op 25 april heeft Zutphen als eerste gemeente in Nederland ‘Het Signaal’ getekend. Medeondertekenaar was Dynamicom. In het manifest verklaren de gemeente en de beheerder van de openbare verlichting zich in te spannen om het energiegebruik in de Grond-, Weg- en Waterbouwsector structureel terug te dringen. Andere gemeenten worden opgeroepen zich bij het initiatief aan te sluiten.

Het Signaal is een initiatief van het kennisnetwerk Energieschakels GWW van het projectbureau Energiebesparing GWW. Het idee erachter is dat gemeenten zich vastleggen op CO2-reductie in de GWW-sector. Hoeveel precies, kunnen ze zelf bepalen. Zutphen heeft gekozen voor hetzelfde percentage als de Kyoto-doelstelling voor Nederland: 33 procent energiebesparing ten opzichte van 1990. Het document dat de gemeente Zutphen bij Het Signaal heeft gevoegd en dat ook ondertekend is, bevat overigens ook een streven naar vermindering van strooilicht en het terugdringen van kunstlicht in het algemeen. De ervaringen van de afgelopen jaren hebben geleerd dat deze doelstellingen doorgaans goed haalbaar zijn.

Volgens de bewoners van de binnenstad is er veel aan de openbare verlichting te verbeteren. De opgestelde visie beschrijft eerst de verschillende aspecten van de openbare verlichting in de stad. Daarna schetst het een richting voor de gewenste verdere ontwikkelingen. Veiligheid staat centraal, maar niet ten koste van alles. De bewoners pleiten nadrukkelijk voor terughoudendheid. Homogeniteit van verlichting achten ze belangrijker dan verlichtingssterkte. Op basis van de visie heeft de gemeente haar besparingsdoelstelling al geconcretiseerd.

De basisversie van Het Signaal vindt u hier (pdf). De Zutphense bijlage bij het Signaal, die tevens is ondertekend, vindt u hier (pdf).

© 2002- Platform Lichthinder