Zeeuwse ‘startbijeenkomst’ over lichthinder

Geplaatst: 4 november 2006
Thema:

Van de website van de provincie Zeeland:

Donker Zeeland in een ‘verlichte’ omgeving. Zo zou u Zeeland vanuit de ruimte het beste kunnen typeren. Provinciale Staten wil duisternis als Zeeuwse waarde ook voor de toekomst behouden. Het omgevingsplan geeft hier invulling aan door ontwikkeling van een Uitvoeringsprogramma ‘Licht & Duisternis’. Niet alleen, maar juist met regionale partners, dit met het uiteindelijke doel duisternis te behouden en licht met beleid te laten schijnen.

Gedeputeerde Jacques Suurmond presenteerde op de startbijeenkomst (23 oktober) onder meer de Zeeuwse lichtsituatie: verlichting, duisternis en de kwaliteit van de nacht. Verlichting, duisternis en de kwaliteit van de nacht werden door een aantal sprekers benoemd vanuit hun specifieke belang. Die verschillende belangen gaven aan dat de oplossingen maatwerk vragen en dat maatwerk vraagt om een goede inbreng.

Dow Benelux en Port Zélande gaven al aan dat zij aan de slag willen met licht en duisternis. Provincie Zeeland zoekt nu goede voorbeelden op het gebied van aanstraling, sportveldverlichting, wegverlichting, enzovoort. Daarnaast zal een adviseur van SenterNovem in samenwerking met de provincie actief contact leggen met overheden om deze beoogde pilotprojecten te ontwikkelen. Begin 2008 zal het volgende deelproduct van het uitvoeringsprogramma gereed zijn. U kunt dan kennisnemen van goede voorbeelden op het gebied van licht en duisternis.

© 2002- Platform Lichthinder