Wereldprimeur LED-verlichting sportvelden in Eindhoven

Geplaatst: 23 april 2009
Thema: Sportveldverlichting

Op maandagavond 20 april presenteert de gemeente Eindhoven in samenwerking met de bedrijven Heijmans en LED Expert een wereldprimeur: dynamische LED-verlichting op sportvelden. Op het speel- en beweegplein van Sportcomplex Eindhoven-Noord wordt dan een proefopstelling van deze innovatieve verlichting onthuld. Als de testervaringen positief zijn, zal deze energiezuinige, duurzame en kostenbesparende LED-verlichting in de toekomst alle gemeentelijke sportvelden gaan voorzien.

Duurzaam klimaat en koppeling van sport en technologie

Samen met inwoners, kennisinstellingen, bedrijven en bezoekers zorgt de gemeente ervoor, dat Eindhoven een stad is waar het aangenaam wonen, werken en leven is. Voor nu én voor later. Eindhoven is een stad die bewust omgaat met de kwaliteit van haar omgeving en investeert daarom in duurzaamheid en klimaat.
Ook zet Eindhoven breed in op een praktische koppeling van sport en technologie. Op Sportcomplex Eindhoven-Noord is daarvoor een speciaal fieldlab sportstimulering ingericht, dat innovatieve technische toepassingen ontwikkelt die gebruikt worden ten behoeve van de breedtesport.

Voordelen gebruik LED-verlichting sportvelden

De gemeente Eindhoven en betrokken partners zijn overtuigd van het nut van het ontwikkelen en het gebruiken van dynamische LED-verlichting. Dit levert de volgende praktische voordelen op:
1. Flexibel en bewust gebruik
De lichtsterkte kan per unit traploos worden geregeld, wat belichting op maat mogelijk maakt. Ook kunnen de schijnwerpers direct na uitschakeling weer ingeschakeld worden (vergelijkenderwijs hebben gloeilampen twintig minuten nodig om af te koelen).
Bedoeling is dat trainers en coaches van sportverenigingen via een speciale energiekaart in de toekomst bewust gebruik gaan maken van de LED-verlichting. Zij kunnen hiermee op de sportvelden de lichtsterkte aanpassen aan het tijdstip, het spelersaantal of aan ploegwisselingen.
2. Besparing op energieverbruik en reductie lichtvervuiling
De efficiënte LED-verlichting van sportvelden belooft, zeker in combinatie met de energiekaart, een forse besparing van het energieverbruik en dus ook een forse besparing op de door te berekenen energielasten aan de gebruikers . Door de geconcentreerde LED-lichtbundel per veld wordt bovendien de lichtvervuiling rondom sportparken verminderd.

Bron: eindhoven.nl

© 2002- Platform Lichthinder