Wat zijn de lichtste en donkerste gemeenten van Nederland?

Geplaatst: 21 december 2004
Thema: Onderzoek

Stichting Natuur en Milieu en de 12 provinciale Milieufederaties starten vandaag op de kortste dag van het jaar officieel de campagne “Laat het donker donker” met de presentatie van de lichtkaart van Nederland.

Op deze lichtkaart is per gemeente te zien hoeveel licht zij uitstraalt. Vijfhonderdtwee gemeenten werden in een tijdsbestek van minder dan tien jaar lichter en zeventig gemeenten werden donkerder. De meest lichte gemeenten zijn te vinden in het Westland, waar veel kassen staan. De donkerste gemeenten zijn Vlieland, Schiermonnikoog en Ootmarsum.

Uit de lichtkaart, die gebaseerd is op de meest recente gegevens, blijkt dat gemeenten zoals Hengelo, Brunssum, Schinnen, Onderbanken en Westvoorne, minder licht zijn gaan uitstralen. De lichtkaart is opgesteld na analyse van satellietmetingen en na het verwerken van vele honderden opnames van elk gebied op aarde. Het uitstralend licht in een gebied van iets meer dan een vierkante kilometer is opgeteld en als getal weergegeven.

Meer info over en het downloaden van de kaarten: www.laathetdonkerdonker.nl

© 2002- Platform Lichthinder