Wat doen wij

Het platform biedt informatie en steun aan zowel burgers en belangenorganisaties als ook aan publieke en private organisaties bij vragen en conflicten over lichthinder. Daarnaast komt Platform Lichthinder als belangenorganisatie ook zelfstandig op voor het behoud van duisternis als een (oer)kwaliteit van onze leefomgeving en participeert in overleg tussen landbouworganisaties en natuur en milieuorganisaties.

Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Het Platform Lichthinder wil deze ontwikkeling ter discussie stellen en waar mogelijk tegengaan of in goede banen leiden.

Overzicht

Oktober 2011
Omgevingswet
Platform Lichthinder participeert in expertmeeting in de Adviesgroep Milieu en Energie voor de nieuwe Omgevingswet en schrijft een advies.

September 2011
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Platform Lichthinder schrijft een zienswijze op de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

September 2010
Eerste ledenvergadering
Vereniging Platform Lichthinder bereikt de 50 leden en houdt haar eerste ledenvergadering op de sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht.

September 2009
Stichting wordt vereniging
Platform Lichthinder verandert van een stichting in een vereniging met een bestuur van drie leden. Ze hoopt hiermee een grote groep leden en actieve mensen te benaderen.

Januari 2009
Taskforce Verlichting
Platform Lichthinder geeft een presentatie in Apeldoorn voor de gehele Nederlandse verlichtingindustrie op een bijeenkomst georganiseerd door de Taskforce Verlichting.

September 2007
Tuinverlichtingsfolder
Platform Lichthinder brengt een tuinverlichtingsfolder uit, gericht op mensen die hun tuin willen gaan verlichten. Er staan voorbeelden van goed en van slechte verlichting in en laat zien hoe je zonder lichthinder je tuin kan verlichten.

Maart 2007
Studiereis naar Lyon
Platform Lichthinder gaat op uitnodiging van Philips op studiereis naar Lyon. Daar wordt het centrum bezocht waar allerlei verlichtingssituaties nagebootst kunnen worden. In Lyon worden vele goede en lelijke voorbeelden van verlichting bekeken.

Oktober 2006
Bezoek aan Industria
Platform Lichthinder brengt een bezoek aan de productiehal van Industria, een van de grootste producenten van armaturen in Nederland.

September 2006
Portmouth
Twee leden van het platform bezoeken een ‘dark sky’ symposium in Portmouth, Engeland, en houden er ook een presentatie. Meer dan 100 mensen zijn daar verzameld uit de hele wereld om kennis over lichthinder te delen.

Augustus 2005
Openbare verlichting Alkmaar
Een actieve groep in Noord-Holland van het platform werkt samen met de gemeente om de verlichting in Alkmaar te verduurzamen.

Juni 2005
International Dark Sky affiliate
Platform Lichthinder is nu de officiële partner van de Internationale Dark Sky Association (IDA), in de vorm van een affliate. De Amerikaanse organisatie heeft wereldwijd meer dan 10.000 leden.

December 2004
Voor één nacht donker
In samenwerking met de RVU en Milieuwerkgroep Terschelling houdt Platform Lichthinder op 7 december het duisternis-experiment “Voor één nacht donker” door het eiland tussen 22.00 en 05.00 uur in duisternis te hullen. Namens Platform Lichthinder is Jeroen Disch op 7 december te gast in het NCRV-radioprogramma Plein Publiek om te praten over de actie Voor één nacht donker en lichthinder in het algemeen.

Oktober 2004
Overeenkomst tussen milieubeweging en glastuinbouw
De vakgroep LTO Glastuinbouw en Stichting Natuur en Milieu (in samenwerking met Platform Lichtinder) hebben een akkoord bereikt over de aanpak van lichthinder door kassen.

Februari 2004
Eerste conclusies uit nieuwe verlichtings-satellietkaarten
Dankzij het RIVM die nieuwe data van de DMSP satellieten ‘vertaald’ heeft, kan Platform Lichthinder een eerste analyse maken door de beelden uit het jaar 1992/93 te vergelijken met de beelden van het jaar 2000.

Januari 2004
De Slapeloze Nacht
Platform Lichthinder is betrokken bij enkele onderdelen van het festival De Slapeloze Nacht, 17 januari in Vredenburg, Utrecht. Tevens tekent het platform bezwaar aan tegen het lichtobject op Muziekcentrum Vredenburg dat 25 jaar bestaat. Het lichtkunstwerk moet het gebouw de aanblik geven van een verjaardagstaart met kaarsen.

Juli 2003
Provinciaal Omgevingsplan Drenthe
Platform Lichthinder heeft bij de provincie Drenthe gepleit voor meer aandacht voor duisternisbescherming en bestrijding van lichtinder in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP).

Juni 2003
Onderzoek naar hoeveelheid licht in Nederland
Platform Lichthinder presenteert het onderzoek “Licht in Nederland”, waaruit blijkt dat het verlichten van tuinbouwkassen de grootste hoeveelheid kunstmatig licht oplevert.

December 2002
Oproep skybeamers in Zenit
In het sterrenkundige blad Zenit wordt een oproep geplaatst om te melden waar skybeamers zich in Nederland bevinden.

September 2001
Symposium Protection of the Night Sky
Platform Lichthinder is mede-ondertekenaar van de slotverklaring van het symposium “Protection of the Night Sky”, gehouden in Luzern (Zwitserland).

© 2002- Platform Lichthinder