Terug naar het forum

Waar klagen over kas?

Geplaatst: 1 januari 2010

Ik heb last van een fel verlichte kas. Waar kan ik met mijn klachten naar toe?

1 Reactie:

 1. Platform Lichthinder:

  Er zijn een aantal plekken waar u terrecht kan. Of er sprake is van een overtreding hangt onder andere af van het tijdstip van verlichten.
  – De provinciale milieutelefoon. Zij moeten aantekenen dat er over gebeld is.
  – De milieudienst van de provincie.
  – De Gemeenteraad. Indien een tuinder de belichtingsregels niet nakomt kan hier een schriftelijk “verzoek tot handhaving” worden ingediend.
  – De gemeentelijke milieuafdeling. Ook hier kan een “verzoek tot handhaving” worden ingediend.
  In het “Besluit Glastuinbouw” staan voorschriften om lichthinder door assimilatieverlichting te beperken. Zo moet de gevel zijn afgeschermd. Deze afscherming moet leiden tot 95 procent minder uitstraling op 10 meter afstand van de kas. De lampen mogen niet buiten de kas zichtbaar zijn. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Glastuinders die al voor 12 maart 1996 verlichting toepasten, zijn onderworpen aan regels van de gemeente. Ook zijn er geen extra maatregelen nodig als er binnen 10 meter van de gevel een voorziening is die lichtuitstraling naar de verdere omgeving met minimaal 95 procent vermindert. In de periode van 1 september tot 1 mei is assimilatiebelichting verboden van 20.00 uur tot 24.00 uur. Ook hierop zijn echter uitzonderingen mogelijk.

© 2002- Platform Lichthinder