VVD wil met andere verlichting meer verkeersveiligheid

Geplaatst: 22 oktober 2006
Thema: Verkeersveiligheid / Wetgeving

Van de website van de Utrechtse Statenfractie van de VVD:
De Statenfractie van de VVD in de Provincie Utrecht heeft een initiatiefvoorstel “verantwoord verlichten” ingediend. Het effect van dit voorstel moet enerzijds lichthinder en lichtvervuiling tegengaan en anderzijds de verkeersveiligheid bevorderen.

In de provincie Utrecht zijn de meeste wegen verlicht. Deze verlichting is veelal gebaseerd op verouderde technieken en veroorzaakt bijvoorbeeld verstoring van de natuur. Daarnaast gaat ook veel energie zinloos verloren, doordat veel licht terecht komt op plaatsen waar dit niet nodig is. ‘Kijk maar eens naar de lichtuitstraling boven steden, industrieën en kassen, dan schrik je van het effect hiervan’, aldus indiener David van den Burg. Maar ook gewone straatverlichting geeft veel vervuiling, Het licht komt maar voor een deel op de plaats terecht waar het nodig is en voor een veel groter deel op plaatsen, waar dit niet nodig is, zoals in de bermen en nog ver daar vanaf in bossen, weilanden etc.

Ook is ‘s-nachts het lichtaanbod veel groter dan noodzakelijk in het kader van de verkeersveiligheid. Door gebruik te maken van nieuwe technieken kan met minder licht veel meer bereikt worden. ‘En dat is wat de VVD nu graag wil’, aldus Van den Burg. Want uiteindelijk kost licht energie en die energie moet worden opgewekt wat weer gepaard gaat met uitstoot van CO2.

Het voorstel omvat twee trajecten, namelijk het verantwoord verlichten van provinciale wegen en het stimuleren van kansrijke gemeentelijke projecten voor verantwoord verlichten. Zo kan in het wegdek actieve markering worden aangebracht, waardoor het verloop van de weg voor de weggebruiker beter zichtbaar wordt. De bestaande verlichting kan dankzij voortschrijdende techniek worden gedimd en desgewenst op meerdere lichtniveaus worden omgeschakeld. Met een andere techniek kunnen laag opgestelde lichtbronnen als het ware de koplamp van de auto verlengen.

Uit het stimuleringfonds van de provincie Utrecht zal een bedrag van 2,7 miljoen Euro worden gevraagd om een flinke slag te maken om overal in de provincie de aanpassingen te realiseren. Een bijkomende zaak is dat tegelijkertijd de stalen lichtmasten kunnen worden vervangen door aluminium lichtmasten. Deze laatste zijn minder gevaarlijk bij een aanrijding, zodat de verkeersveiligheid ook nog eens verbetert’ zegt Van den Burg, die erg enthousiast is over dit mooie integrale project.

© 2002- Platform Lichthinder