VVD wil McDonald’s skybeamer verbieden

Geplaatst: 19 februari 2005
Thema: Skybeamers

Uit De Stentor van 15 februari:

De VVD in Deventer vindt dat de skybeamer bij McDonald’s in Deventer verboden moet worden omdat deze de verkeersveiligheid op de wegen rondom McDonald’s in gevaar brengt. Bovendien maakt de partij zich zorgen over de rust van weide – en trekvogels als gevolg van de lichtbundels.

De liberalen hebben hierover vragen gesteld aan het Deventer college. De partij wil dat het stadsbestuur in overleg treedt met McDonald’s met als doel de verwijdering van het apparaat. De partij gaat zelfs nog verder en vindt dat verdere stappen tegen McDonald’s moeten worden ondernomen als het bedrijf hieraan weigert mee te werken. Vorige week deden bewoners aan de rand van de uiterwaarden in Epse hun beklag over de skybeamer. Eerder al verzocht de Volkssterrenwacht Bussloo het Deventer gemeentebestuur om maatregelen te nemen.

Meer info over het verzet tegen de skybeamer is te vinden op de site van Volkssterrenwacht Bussloo: www.volkssterrenwachtbussloo.nl

© 2002- Platform Lichthinder