Juridisch advies

Habitat

habitatadvocatenkantoor.nl
Het omgevingsrecht biedt diverse mogelijkheden om lichthinder in de woonomgeving te voorkomen en te beperken. Habitat Advocatenkantoor is daarin dé specialist. Wij verlichten uw pad in de – voor velen – duistere wereld van het recht, in nauwe samenwerking met u en aan de hand van duidelijke financiële afspraken.

Stichting Milieurechtsbijstand Nederland

milieurechtsbijstand.nl
Wie de hulp van een in milieu, R.O. en natuurbescherming gespecialiseerde advocaat wil inroepen, kan terecht bij Stichting Milieurechtsbijstand Nederland. Zij heeft tot doel om betaalbare milieurechtbijstand te bevorderen, aan met name natuur- en milieugroepen, door heel Nederland.

Raad voor Rechtsbijstand

rvr.org
De Raad voor Rechtsbijstand verzorgt gesubsidieerde rechtsbijstand: juridische hulp aan diegenen die een advocaat niet kunnen betalen. De overheid betaalt in dat geval een deel van de kosten. Natuurlijke personen (of groepen) komen in aanmerking wanneer ze binnen draagkrachtnormen vallen.

© 2002- Platform Lichthinder