Algemeen advies

Milieuloket

milieuloket.nl
In het Milieuloket vindt u toegankelijke informatie over diverse milieukwesties. Daarnaast leest u hoe burgers, bedrijven en overheid milieuproblemen kunnen voorkomen of oplossen.

Provinciale Milieutelefoons

De Provinciale Milieutelefoons zijn dag en nacht bereikbaar voor milieuklachten, zoals lichthinder. In de meeste gevallen wordt door een toezichthouder een onderzoek ingesteld naar de oorzaak van een klacht. Indien nodig zet de provincie een bestuurlijk en/of strafrechtelijk handhavingstraject in. Dit gebeurt vaak als klachten zich blijven herhalen en bijvoorbeeld het betreffende bedrijf nalatig is in het nemen van maatregelen.

Groningen

   050-3180000

Friesland

   058-2122422

Drente

   0592-365303

Overijssel

   038-4252423

Gelderland

   026-3599999

Utrecht

   0800-0225510

Flevoland

   0320-265400

Noord-Holland

   0800-6586734

Zuid-Holland

   010-4733333

Zeeland

   0118-412323

Noord-Brabant

   073-6812821

Limburg

   043-3617070

Gemeentelijke of provinciale milieudienst

Iedere gemeente of provincie beschikt over een milieudienst. Hier kunt u terecht met klachten. Ook kan een “verzoek tot handhaving” worden ingediend.

Zou uw gemeente eens moeten optreden tegen lichtoverlast? Kan uw woonomgeving wel wat donkerte gebruiken? Vraag uw gemeentebestuur dan om een beleidsplan op te stellen met regelgeving rond lichthinder. Als leidraad kunt u onze voorbeeldbrief gebruiken. Pas deze dan aan aan uw lokale situatie.
Download de voorbeeldbrief.

10x hoe het ook kan


De Taskforce Verlichting heeft 10 ‘Lichtende Voorbeelden’ van energiebesparende projecten verzameld: agentschapnl.nl/programmas-regelingen/10-lichtende-voorbeelden.

© 2002- Platform Lichthinder