Vraag & antwoord

Heeft u last van lichthinder en bent u op zoek naar hulp? Deze stappen kunt u ondernemen:

Stap 1: Overleg

Neem altijd eerst contact op met het bedrijf of degene die lichthinder veroorzaakt. Vaak kunnen de meeste problemen worden verholpen door onderling overleg.

Stap 2: Forum

In ons forum kunt u terecht met al uw vragen rond lichthinder. Er is altijd wel iemand te vinden die een vergelijkbaar probleem heeft gehad.

Stap 3: Meld

Meld uw klacht bij gemeente, provincie, milieudienst of milieu-website. Bekijk het overzicht op de pagina met Algemeen advies. Of stuur een protestbief/email; zie hiernaast voor templates.

Stap 4: Technisch advies

Heeft u hulp nodig bij het in kaart brengen van het lichthinder-probleem? Benader dan een technisch adviesbureau.

Stap 5: Juridisch advies

Komt u er na deze stappen niet uit? Overweeg dan een juridisch adviseur.

Richtlijnen van de Nederlandse Stichting v. Verlichtingskunde

De Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde (NSVV) stelt richtlijnen op ter voorkoming van lichthinder. De aanbevelingen vormen de basis voor regels die de overheid in AMvB’s stelt aan lichthinder. Er zijn inmiddels 5 publicaties verschenen die te bestellen zijn bij de NSVV. Lees verder

Download een protestbrief/email

Bent u nachtelijke reclameverlichting ook beu? Of kantoorverlichting die blijft branden? Schijf de veroorzakers zelf aan! Download een template voor uw protestbrief of –email.

Download brief tegen gevelverlichting

Download brief tegen reclameverlichting

Download brief tegen kantoorverlichting

© 2002- Platform Lichthinder