Voor één nacht donker: Terschelling!

Geplaatst: 30 november 2004
Thema: Esthetiek / Platform Lichthinder

De locatie voor het duisternis-experiment van Platform Lichthinder, “Voor één nacht donker”, is bekend: Terschelling. Volgende week dinsdagnacht zal het eiland zich tussen 22.00 en 05.00 uur in duisternis hullen. Een week later – op woensdag 15 december – zal er een item in Nachtland aan de actie worden besteed. Nachtland is een tv-programma van de RVU over de schoonheid van de nacht. Op de website van het programma zijn de afgelopen tijd de vorderingen van de duisternis-actie te volgen geweest.

De voorbereidingen zijn gedaan door de Milieuwerkgroep Terschelling. De actie wordt onder de aandacht gebracht en toegelicht door middel van een schrijven aan alle buurtschappen en buurtverenigingen en een begin december op heel Terschelling huis-aan-huis te verspreiden brief.

1 Reactie:

 1. Wethouder Fred Mulkens:

  Gemeente vraagt aandacht voor ‘actieplan licht’
  De gemeente geeft in het kader van het actieplan ‘Allicht, een actieplan licht’ tips om lichthinder in de buitenruimte te voorkomen.

  Wethouder Fred Mulkens: “Respecteer ‘biologisch dag- en nachtritme, maar voorkom ook energieverspilling”

  Portemonnee

  Wethouder milieu, Fred Mulkens: “Berkelland behoort tot de 20% donkerste gemeenten van Nederland. De gemeente vindt het de moeite waard om dit zo te houden. De duisternis heeft namelijk vele kwaliteiten. De steeds verder oprukkende verlichting vormt een bedreiging van die duisternis. Dat heeft verschillende negatieve effecten. Die variëren van verstoring van dier- en plantsoorten tot het niet meer kunnen zien van de sterrenhemel. Daarnaast kunnen mensen verlichting als hinderlijk ervaren en kan het biologische dag- en nachtritme verstoord raken. Naast lichthinder en lichtvervuiling leidt overmatige verlichting ook tot energieverspilling. En dat voelen we in onze portemonnee. Ook een goede reden om nog eens te bekijken hoe we lichthinder zo veel mogelijk kunnen tegengaan!”

  Draagvlak

  In de beleidsnota ‘Allicht, een actieplan licht’ staat beschreven hoe wij met verlichting willen omgaan: verlichten waar het moet, maar dan wel energiezuinig en met zo min mogelijk lichthinder. Uit een vorig jaar uitgevoerde enquête blijkt hiervoor een breed draagvlak te bestaan. Als gemeente kijken wij kritisch naar de uitvoering van onze eigen gebouwen en de straatverlichting. Ook van onze bedrijven, verenigingen en inwoners vragen wij aandacht voor het voorkomen of beperken van lichthinder en lichtvervuiling. Wij hebben een informatieblad gemaakt om u daarin behulpzaam te zijn. Het informatieblad geeft tips en maatregelen tegen lichthinder. Daarbij is een onderverdeling gemaakt naar: sportveldverlichting, (bedrijfs)terreinverlichting, reclameverlichting en sierverlichting. Een andere veelgenoemde bron van lichthinder is de lichtuitstoot uit melkveestallen. Hiervoor verwijzen wij naar de door LTO Noord uitgebrachte folder ‘Minder lichtuitstoot uit melkveestallen’. Informatieblad en folder zijn af te halen in het gemeentehuis en digitaal beschikbaar door hier te klikken.

  Algemene tips voor buitenverlichting:

  Schakel verlichting uit zodra deze niet meer nodig is. Denk aan sportvelden, maar ook bijvoorbeeld aan reclameverlichting. Waarom de hele nacht het licht laten branden als toch bijna niemand het ziet? Voor thuis: gebruik buitenverlichting met sensoren, bewegingsmelders of tijdschakelaars.
  Denk goed na over de opstelling van verlichting. Zo is het beter om enkele minder sterke lichtpunten te plaatsen dan één krachtige lamp.
  Verlicht van boven naar beneden. Dit voorkomt verspreiding van licht naar de lucht.
  Vermijd direct zicht op de lamp. Kies voor verlichting met een goede afscherming. Zo ontsnapt er weinig licht naar boven en opzij. Dit geeft niet alleen minder lichtvervuiling, maar ook minder kans op verblinding door het kijken in een lamp.
  Stel verlichting goed af, zodat ze de grond verlichten in plaats van de lucht. Een gerichte verlichting geeft bovendien een mooier beeld dan alles in het licht te laten baden.
  Gebruik buitenlampen met een zo laag mogelijk vermogen. Kies daarbij voor een energiezuinige variant als LED of gebruik een dimmer.
  10 mei 2012

© 2002- Platform Lichthinder