Verder lezen

Geplaatst: 27 september 2010
Thema:

Handboek licht/donker – Beleid en uitvoeringsinstrumenten voor provincies (2010). Samen met het ministerie van VROM heeft het Interprovinciaal Overleg een handboek licht/donker ontwikkeld met praktische bouwstenen en praktijkervaringen. Er wordt aandacht besteed aan de relatie met ruimtelijke ordening, vergunningverlening, openbare verlichting, natuur en gezondheid.
Downloaden


Mag het licht uit? (2009). In het kader van de Nacht van de Nacht heeft Louise Marius onderzoek gedaan naar structurele maatregelen die gemeentes nemen ter bevordering van de duisternis van de nacht en naar de argumenten die de gemeentes hiervoor hebben.
Download het onderzoek
Download de samenvatting


Zuid-Holland ziet het licht (2006). Het boekje geeft handreikingen hoe verlichting een stuk milieuvriendelijker, innovatiever en goedkoper kan. Het beschrijft de situatie in Zuid-Holland, de gevolgen van verlichting op mens, natuur en landschap en welke oplossingen mogelijk zijn om tot een maatschappelijk verantwoorde verlichting te komen.
Downloaden


Verlichting met beleid. Aanbevelingen voor gemeenten (2005). Om het buitengebied donker te houden, om energie te besparen en om de uitstraling van licht vanuit de dorps- en stadskernen te beperken doet de Friese Milieu Federatie in deze brochure onder het motto “verlichting met beleid” een aantal aanbevelingen en suggesties gericht op het ontwikkelen en vastleggen van een helder gemeentelijk verlichtingsbeleid.
Downloaden

© 2002- Platform Lichthinder