Tijdens Earth Hour gaat wereldwijd het licht een uur uit

Geplaatst: 10 maart 2013
Thema: Ecologie

Tijdens Earth Hour, op zaterdag 23 maart 20.30 uur, gaat overal ter wereld 1 uur het licht uit. Het Wereld Natuur Fonds wil met deze symbolische actie het signaal geven dat we zuiniger moeten omgaan met onze aarde en samen krachten moeten bundelen voor duurzame oplossingen.

Bekijk op wnf.nl/earthhour hoe je kunt meedoen.

© 2002- Platform Lichthinder