Platform Lichthinder

Beeld: Elliot Moore

Zonder licht geen leven. Zonder duisternis geen rust.
Licht is zeer nuttig overdag. Teveel licht ’s nachts is schadelijk.
Platform Lichthinder staat voor het behoud van duisternis als een kwaliteit van onze leefomgeving.

We hebben het over lichthinder bij overlast in de vorm van verblinding of verstoring door kunstlicht en over lichtvervuiling bij overmatig verhoogde helderheid van de nachtelijke omgeving door kunstlicht.

Waarom vinden wij dat lichthinder moet worden aangepakt?

  • Lichtverspilling is onnodige verspilling van energie en geld.
  • Verblinding door licht leidt tot menselijke en dierlijke verkeersslachtoffers.
  • Meer licht zorgt voor meer licht. Om op te vallen wordt steeds meer licht geïnstalleerd.

Waarom vinden wij de nachtelijke duisternis belangrijk?

  • Een donkere nacht zorgt voor rust en een regelmatige biologische klok van mensen en dieren.
  • Het zicht op de sterren is een wezenlijk onderdeel van onze leefomgeving. In Nederland groeien de meeste kinderen op zonder ooit de Melkweg te hebben gezien.
  • Nederland is een van de meest verlichte plekken op aarde. Donkerte is schaars en heeft bescherming nodig.

Platform Lichthinder is sinds 2000 de Nederlandse vertegenwoordiger van de International Darksky Association. Het platform biedt informatie en steun aan zowel burgers en belangenorganisaties als ook aan publieke en private organisaties bij vragen en conflicten over lichthinder.

Daarnaast komt Platform Lichthinder als belangenorganisatie ook zelfstandig op voor het behoud van duisternis als een (oer)kwaliteit van onze leefomgeving en participeert in overleg tussen landbouworganisaties en natuur en milieuorganisaties.

Nederland is één van de meest lichtvervuilde gebieden ter wereld en deze vervuiling groeit met meer dan 5% per jaar. Het Platform Lichthinder wil deze ontwikkeling ter discussie stellen en waar mogelijk tegengaan of in goede banen leiden.


Platform Lichthinder te gast bij Radio Urbania

Geplaatst: 15 september 2003
Thema: Platform Lichthinder

Dinsdagavond 16 september is Jeroen Disch namens Platform Lichthinder te horen in een drieluik over de nacht in de stad van het radioprogramma Urbania. In een kort item wordt een beeld geschetst van de nacht in Amsterdam en zal een …


Derde European Symposium on the Protection of the Night Sky

Geplaatst: 28 augustus 2003
Thema: Platform Lichthinder

Op 12 en 13 september vindt in Stuttgart (Duitsland) het derde European Symposium on the Protection of the Night Sky plaats. Op het programma staan onder andere lezingen over het effect van kunstmatig nachtlicht op dieren, nieuwe verlichtingstechnieken, straatverlichting, de …


Platform pleit bij Drenthe voor meer aandacht voor duisternis

Geplaatst: 7 juli 2003
Thema: Platform Lichthinder / Wetgeving

Platform Lichthinder heeft bij de provincie Drenthe gepleit voor meer aandacht voor duisternisbescherming en bestrijding van lichtinder in het Provinciaal Omgevingsplan Drenthe (POP). Het POP heeft de wettelijke en bestuurlijk-juridische status overgenomen van het streekplan, het waterhuishoudingsplan, het milieubeleidsplan en …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 5

Geplaatst: 1 juni 2003
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

De A50 in de spits toch verlicht
Rijkswaterstaat heeft bekend gemaakt dat ze op de A50 ondanks dat dit dwars door de Veluwe loopt tijdens de spits de weg willen verlichten. Dit komt omdat er zogenaamde spitsstroken in gebruik …


Kassen zijn verreweg de grootste lichtproducenten

Geplaatst: 1 juni 2003
Thema: Glastuinbouw / Onderzoek / Platform Lichthinder

Uit cijfers van Platform Lichthinder blijkt dat het verlichten van tuinbouwkassen (zogenaamde assimilatieverlichting) de grootste hoeveelheid kunstmatig licht oplevert. Niet openbare verlichting, maar kaslicht is verreweg de grootste lichtproducent van Nederland. Meer dan de helft van de totale hoeveelheid kunstmatig …


Platform te gast bij Plein Publiek

Geplaatst: 7 mei 2003
Thema: Platform Lichthinder

Platform Lichthinder is woensdag 14 mei te gast in het NCRV-radioprogramma Plein Publiek. Wim Schmidt is hoofdgast en zal namens het platform praten over lichthinder. De uitzending is van 10.00 tot 11.00 uur op Radio 5 (747 AM).…


Protest tegen verlichting Amsterdams park

Geplaatst: 14 april 2003
Thema: Openbare verlichting / Platform Lichthinder

Platform Lichthinder tekent bezwaar aan tegen de plannen van Stadsdeel Amsterdam Zuid om de recreatieve functie van het Sarphatipark te versterken. In de nieuwe plannen wordt het park ’s avonds en ’s nachts verlicht. Volgens Platform Lichthinder zal dit een …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 4

Geplaatst: 1 april 2003
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Stad Apeldoorn
De studie naar de openbare verlichting in de gemeente Apeldoorn is afgerond. Alle openbare verlichting is geanalyseerd; daaruit bleek dat voor elke inwoner van Apeldoorn er 709 lumen geïnstalleerd is ten behoeve van de openbare verlichting. Het …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 3

Geplaatst: 1 december 2002
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

De Veluwe
Afgelopen maand is door de Veluwecommissie Het Veluwe Manifest aangeboden aan gedeputeerde de heer H. Boxem. De Veluwecommissie werkt in opdracht van de provincie Gelderland en bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, waterschappen, terrein- en wildbeheerders, natuur-, milieu- …


Black-out in Amsterdam

Geplaatst: 8 november 2002
Thema: Platform Lichthinder / Sociale veiligheid

Platform Lichthinder reageert op de berichten in de media na de stroomstoring in Amsterdam op 6 november j.l.

Ingezonden brief naar diverse kranten:

 

Black-out in Amsterdam

In de berichtgeving over het uitvallen van de elektriciteit in Amsterdam werden direct


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 2

Geplaatst: 1 oktober 2002
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Ministerie LNV
Het verslag van de bijeenkomst november 2001 in Gaasperplas dat het Expertise centrum van het ministerie georganiseerd heeft over lichthinder, is gepubliceerd. Mensen kunnen het rapport aanvragen bij het Expertise centrum LNV onder vermelding van code 2002/092 …


Platform Lichthinder Nieuwsbrief 1

Geplaatst: 1 augustus 2002
Thema: Platform Lichthinder

Algemeen

Ministerie LNV
Het verslag van de bijeenkomst afgelopen november in de Gaasperplas dat het expertise centrum van het ministerie georganiseerd heeft over lichthinder, wordt op dit moment afgemaakt. Het ministerie heeft lichthinder nu in het jaarplan staan en zal …


© 2002- Platform Lichthinder