Onderzoek


Inbrekers slaan vaker bij daglicht hun slag

Geplaatst: 5 juli 2003
Thema: Onderzoek / Sociale veiligheid

Uit De Volkskrant van 03.07.03:
“De inbreker van tegenwoordig is niet langer de duistere schim die ’s nachts op pad gaat om, bijgelicht door een zaklamp, zijn slag te slaan. Hij doet dat overdag en vooral als de r in …


Kassen zijn verreweg de grootste lichtproducenten

Geplaatst: 1 juni 2003
Thema: Glastuinbouw / Onderzoek / Platform Lichthinder

Uit cijfers van Platform Lichthinder blijkt dat het verlichten van tuinbouwkassen (zogenaamde assimilatieverlichting) de grootste hoeveelheid kunstmatig licht oplevert. Niet openbare verlichting, maar kaslicht is verreweg de grootste lichtproducent van Nederland. Meer dan de helft van de totale hoeveelheid kunstmatig …


Lokale invloed van wegverlichting op een gruttopopulatie

Geplaatst: 1 januari 2002
Thema: Ecologie / Onderzoek

In 1998 werd de invloed van wegverlichting op het nestgedrag van grutto’s bestudeerd. Dit onderzoek werd uitgevoerd in een open weidegebied aan weerszijden van de A9 te Nederland tussen Limmen en Akersloot. De grutto werd gekozen als gidssoort voor weidevogels …


© 2002- Platform Lichthinder