Economie

Beeld: Wonderlane

Onze samenleving streeft naar een 24-uurs economie waarbij werken, leven en recreëren ook in de nachtelijke periode plaats kunnen vinden. De noodzakelijke verplaatsing van de mens tussen de verschillende locaties vindt in deze 24-uurs economie vaak in de donkere periode van de dag plaats.

Individuele veiligheid speelt een belangrijke rol in het economisch systeem. Daarnaast dienen mensen zich bij de verplaatsing ook te kunnen oriënteren in de omgeving. Ook de beveiliging van bedrijven vereist goede verlichting die controle van panden en terreinen mogelijk maakt.

       

Beeld: Jim Richardson.

24 uur per dag dag

Economisch gezien wordt verlichting in de donkere periode van de dag dus belangrijk en zelfs noodzakelijk geacht. Er zijn echter ook negatieve economische effecten te noemen met betrekking tot verlichting. Besparing op energie is een doel van het Nederlandse en Europese milieubeleid. Voor veel afnemers van energie zijn de ‘milieuvriendelijke’ aspecten meestal niet van doorslaggevend belang, maar in de concurrentiestrijd tussen bedrijven wordt dit steeds vaker een aandachtspunt.

Speciale eco-keurmerken kunnen voor klanten een aanleiding zijn om voor een bepaald product of bedrijf te kiezen. Deze concurrentieoverwegingen kunnen een economisch-financieel gevolg hebben in het bedrijfsleven. De ‘milieuvriendlijke’ aspecten hebben voor bedrijven en overheden dan ook meestal een financiële achterliggende gedachte. Directe besparing op verlichting, en dus energie, kan de elektriciteitskosten aanzienlijk verminderen.

Verspilling

De rol van verlichting wordt vaak niet onderkent omdat verlichting dikwijls een sluitpost op de begroting is. Wat vaak over het hoofd wordt gezien is de hoeveelheid geld dat jaarlijks de duisternis in wordt gestraald. Heeft een gemeente al eens stil gestaan bij het feit dat de verlichting van één kerktoren met een vijftal schijnwerpers jaarlijks zo’n € 700,- aan energie kost? Dat een gemiddelde gemeente jaarlijks duizenden euro’s verspild aan decoratieve verlichting van panden en pleinen voor enkele vroege krantenbezorgers?

Datzelfde geldt natuurlijk voor het aanstralen van bedrijfspanden waar vaak een nog grotere hoeveelheid licht en dus geld wordt gebruikt. In Nederland gaan jaarlijks miljoenen euro’s verloren in de duisternis, meestal zonder dat men zich daar bewust van is. Niemand heeft er toch last van… Of toch wel?

LED-verlichting paradox

LED-lampen zijn efficiënter dan gloeilampen en spaarlampen, maar dat wil nog niet zeggen dat ze het energieverbruik doen dalen. Spaarlampen worden steeds vaker als een overgangstechnologie beschouwd, LED’s zijn de toekomst. LED-lampen zijn zuiniger en gaan langer mee dan spaarlampen, en ze bevatten geen kwik of andere schadelijke stoffen.

Witte LED’s – de lampen die we nodig hebben om ons interieur te verlichten – zijn momenteel nog te zwak en te duur om een volwaardig alternatief te zijn voor de gloeilamp of de spaarlamp. Het succes van gekleurde LED-verlichting is echter al een feit. En die belooft het energieverbruik alleen maar de hoogte in te jagen, want ze introduceert verlichting waar voorheen geen verlichting was.

Bijlmer Parktheater, Amsterdam. Beeld: Oliver Wagemann

Een gebouw inpakken met duizenden gekleurde LED’s is een nieuwe decoratieve trend in de hedendaagse architectuur. De LED-lampen vervangen geen gloeilampen of spaarlampen, ze vervangen een niet-verlichte gevel.

LED’s zijn een goed voorbeeld van de energie-efficiëntie paradox. Kort samengevat zegt deze (economische) wet dat zuiniger apparatuur vaak nieuwe toepassingen of een intensiever gebruik als gevolg heeft, waardoor het totale energieverbruik terug op het zelfde niveau komt te liggen, of zelfs stijgt vergeleken met de situatie voor de komst van de zuiniger technologie.
(Bron: Lowtech Magazine)


Meer licht uit langs snelwegen

Geplaatst: 6 juni 2013
Thema: Economie / Openbare verlichting

Het aantal snelwegen waar ’s nachts geen licht meer brandt, neemt de komende maanden fors toe. Rijkswaterstaat moet bezuinigen en bovendien is het beter voor het milieu, meldt de dienst op zijn website.

Vanavond is het licht op delen van …


Nachtelijke kantoor- en winkelverlichting aan banden

Geplaatst: 17 maart 2013
Thema: Economie / Terreinverlichting / Wetgeving

De regering moet energieverspilling tegengaan door het ’s avonds en ’s nachts aanlaten van verlichting in lege kantoor- en winkelpanden aan banden te leggen. Een Kamermeerderheid steunde vandaag een motie van de Partij voor de Dieren die daarom heeft gevraagd.…


Rijkswaterstaat stopt met snelwegverlichting

Geplaatst: 30 september 2012
Thema: Economie / Openbare verlichting / Platform Lichthinder / Verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat stopt vanaf maart 2013 met het verlichten van een aantal snelwegen. Door het licht ’s nachts uit te zetten bespaart Rijkswaterstaat op de energiekosten en hoeft er minder onderhoud aan de lichtmasten te worden gepleegd.

In de regel geldt …


Twente: ‘Donker waar mogelijk, licht waar nodig’

Geplaatst: 16 september 2012
Thema: Economie / Openbare verlichting / Sociale veiligheid

In Twente hebben negen deelnemende gemeenten een model-nota Licht en Donkerte opgesteld met als uitgangspunt: Donker waar mogelijk, licht waar nodig.

In de tweede fase wordt dit uitgewerkt in de afzonderlijke gemeenten (Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand, Borne, Dinkelland, Hellendoorn, Almelo, Enschede …


Inwoners Buren moeten straatlantaarns voortaan huren

Geplaatst: 28 april 2012
Thema: Economie / Openbare verlichting

Een jaar geleden berichtte we dat de gemeente Buren zo’n 500 lantaarnpalen gaat verwijderen, voornamelijk in het buitengebied. Nu krijgen inwoners de mogelijkheid om een deel van de verlichting te behouden, door zelf voor hun lantaarnpaal te betalen.

Het gemeentebestuur …


Voorbeelden van duurzame verlichting verzameld

Geplaatst: 1 april 2012
Thema: Economie

De Taskforce Verlichting is in 2007 ingesteld om in Nederland een doorbraak te realiseren in het gebruik van energie-efficiënte verlichting. Onderdeel van de eindreportage, eind 2011, was een verzameling energiebesparende projecten, de ’10 Lichtende Voorbeelden’.

Bekijk de 10 projecten op …


Duisternis toont isolement Noord-Korea

Geplaatst: 13 januari 2012
Thema: Economie

Het meest geheimzinnige land ter wereld is ook het donkerst. Deze satellietopname toont de nacht van de twee Korea’s. In Noord-Korea is de hoofdstad Pyongyang een van de enige plekken in het land met elektriciteit.

(Bron: New Scientist)…


GroenLinks wil ledverlichting langs snelwegen

Geplaatst: 23 november 2011
Thema: Economie / Openbare verlichting

GroenLinks wil de 1.000 kilometer verlichte rijkssnelweg in drie jaar tijd van ledverlichting voorzien. Ledverlichting gebuikt minder stroom en bespaart hierdoor miljoenen euro’s.

GroenLinks zal aanstaande dinsdag bij de begrotingsbehandeling van Infrastructuur en Milieu dit voorstel doen. GroenLinks Tweede Kamerlid …


Software berekent lichtvervuiling

Geplaatst: 14 oktober 2011
Thema: Economie / Onderzoek

Leidt de aanleg van een nieuw bedrijventerrein aan de rand van de stad of een dorp er toe dat je minder sterren kunt zien? Welk effect heeft het dimmen van verlichting van een weg op het verminderen van energiegebruik en …


Timelapse film over stad en sterren

Geplaatst: 13 mei 2011
Thema: Economie / Esthetiek / Sterrenkunde

Fotograaf Dominic Boudreault heeft een timelapse film gemaakt met nachtbeelden van stad en natuur. Een jaar lang filmde hij in Montreal, Quebec, Toronto, New York en Chicago.


Succesvolle openbare verlichtings initiatieven op een rij

Geplaatst: 30 januari 2011
Thema: Economie / Openbare verlichting

Senter Novem heeft een overzicht gemaakt van succesvolle energiebesparende projecten in de openbare verlichting. Alle koploper-gemeenten zijn op één kaart te vinden, met daarbij de ambities en resultaten van energie-efficiënte openbare verlichting.


Blauw = 2% energiebesparing per jaar, geel = …


Groningen, Heerenveen en Gelderland beloond voor energiezuinige openbare verlichting

Geplaatst: 26 november 2010
Thema: Economie / Openbare verlichting

De gemeenten Groningen en Heerenveen en de provincie Gelderland hebben tijdens het Klimaatcongres 2010 de OVL-awards gewonnen. Ze kregen de awards uitgereikt vanwege de bijzondere inzet en resultaten op het gebied van energiebesparing in de openbare verlichting en het terugdringen …


Zorgen LED’s voor meer licht?

Geplaatst: 26 september 2010
Thema: Economie / Onderzoek

In een artikel in het Technisch Weekblad wordt stilgestaan bij de evolutie van gloeilampen naar LED. Dat LED’s energiezuinig zijn, is bekend. Maar de voorspelling wordt gedaan dat de totale hoeveelheid uitgestoten licht eerder zal toenemen dan afnemen, wanneer LED’s …


Taskforce Verlichting presenteert rapport

Geplaatst: 30 juni 2008
Thema: Economie / Platform Lichthinder

Van de site van VROM:

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu is blij met het eindrapport van de taskforce verlichting dat zij vandaag uit handen van de voorzitter, Hetty Hafkamp, ontving. Samen met marktpartijen, gemeenten en provincies zal Cramer …


Politie verlicht kantoor met zuinige led-verlichting

Geplaatst: 9 juni 2008
Thema: Economie

Uit het Algemeen Dagblad van 3 mei j.l.:

Een proef moet uitwijzen of alle gebouwen van de politie in de Rotterdamse regio in de toekomst met milieuvriendelijke led-verlichting worden verlicht. De Rotterdamse medewerkers die de telefoon van 0900-8844 opnemen, zijn …


LED getest

LED-lampen worden vaak gepresenteerd als grote energiebespaarders. Maar kloppen de mooie verhalen wel? De Consumentenbond test ze.

Led Verlichting Calculator

Wat is het verschil tussen conventionele lampen en ledverlichting? Op ledverlichtingcalculator.nl kun je uitrekenen wat de besparing is voor je energierekening én het milieu.

Lichtgroei


De groei van de hoeveelheid kunstmatige verlichting in Amerika, afkomstig uit The World Atlas of the Artificial Night Sky Brightness.

© 2002- Platform Lichthinder