Teveel licht op de Veluwe

Geplaatst: 5 juni 2006
Thema: Openbare verlichting

Van de site van de Gelderse Milieufederatie:

Onlangs zijn langs de A50 Arnhem-Beekbergen spitsstroken aangelegd. Tijdens openstelling van deze spitsstroken worden deze met camera’s bewaakt. Bij duisternis is voor deze camerabewaking verlichting nodig. Deze verlichting mag echter alleen in werking zijn, wanneer de spitsstrook is geopend. Dit is vastgelegd in het wegaanpassingsbesluit.

De afgelopen tijd is geconstateerd dat de verlichting zonder openstelling van de spitsstrook echter in werking is. Ondanks verzoeken van de GMF de verlichting te doven en de toezegging van Rijkswaterstaat brandde de verlichting eind februari nog steeds. Hierdoor overtreedt Rijkswaterstaat haar eigen verlichtingsregels en veroorzaakt onnodige lichtvervuiling op de Veluwe.

Op vrijdag 24 februari opende Minister Peijs officieel de spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en knooppunt Beekbergen. De aanleg van deze spitsstroken is tot stand gekomen via de spoedwet wegverbreding. Gedurende de openstelling van deze spitsstroken vindt vanuit veiligheidsoverwegingen camerabewaking plaats. Bij duisternis is hiervoor verlichting noodzakelijk. Na sluiting van de spitsstroken is camerabewaking niet meer nodig en kan de verlichting worden gedoofd.

De A50 doorsnijdt het natuurgebied de Veluwe. Verlichting van de A50 tast de natuurwaarden in dit gebied verder aan. In overleg met Rijkswaterstaat hebben de GMF, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Geldersch Landschap afspraken gemaakt over het beperken van de verlichting tot het absoluut noodzakelijke. Deze afspraken zijn vastgelegd in het wegaanpassingsbesluit. De verlichting mag alleen in werking zijn bij openstelling van de spitsstroken.

De afgelopen tijd was de verlichting ook met gesloten spitsstroken in werking. De GMF heeft Rijkswaterstaat verzocht deze verlichting conform het wegaanpassingsbesluit te doven. Ondanks mondelinge toezegging van Rijkswaterstaat dat de verlichting twee weken geleden gedoofd zou worden, is dit niet gebeurd. De GMF zal nu een verzoek tot handhaving indienen om de overtreding van de verlichtingsregels uit het wegaanpassingsbesluit te beeindigen.

© 2002- Platform Lichthinder