Taskforce Verlichting presenteert rapport

Geplaatst: 30 juni 2008
Thema: Economie / Platform Lichthinder

Van de site van VROM:

Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu is blij met het eindrapport van de taskforce verlichting dat zij vandaag uit handen van de voorzitter, Hetty Hafkamp, ontving. Samen met marktpartijen, gemeenten en provincies zal Cramer de voorstellen uitvoeren. ‘Het rapport van de taskforce bevestigt dat energiebesparing bij verlichting loont en niet te verwaarlozen is’, aldus de minister.

De taskforce verlichting is in december 2007 ingesteld met als opdracht voorstellen en ideeën te formuleren waarmee energiezuinige verlichting in Nederland gemeengoed kan worden. De aanbevelingen richten zich op huishoudelijke verlichting, utiliteitsbouw en op openbare verlichting.

Voor de huishoudelijke verlichting richten de voorstellen zich op het geleidelijk uit de markt halen van gloeilampen gekoppeld aan het goedkoper maken van de energiezuinige alternatieven ervan. Een structurele verlaging van de aanschafprijs van energiezuinige lampen moet, samen met een lage energierekening, de consument verleiden massaal te kiezen voor energiebesparende verlichting. Voor de utiliteitsbouw stelt de taskforce voor om via aanscherping en handhaving van regelgeving, energiezuinige verlichting verplicht te stellen. Voor de openbare verlichting is het advies tot afspraken te komen met provincies en gemeenten.

Minister Cramer wijst er op dat door massale toepassing van alleen al de bestaande energiebesparende technieken het huidige electriciteitsverbruik met de helft naar beneden kan.

Voor een aantal punten lopen al acties. In samenwerking met VNG, SenterNovem en marktpartijen worden bijvoorbeeld bij zon 30 gemeenten proefprojecten opgezet met LED-verlichting.

De voorstellen van de taskforce worden de komende tijd uitgewerkt in concrete maatregelen, uitvoeringsadviezen in Europees verband en afspraken met de verschillende partijen, zoals verlichtingsproducenten, detailhandel en andere overheden. Voor het zomerreces ligt er een uitvoeringsprogramma.

Download het rapport “Groen licht voor energiebespraring”.

Meer informatie is te vinden op de site van Energiebesparing GWW.

Platform Lichthinder heeft de Taskforce geadviseerd om lichthinder in het beleid te integreren. Het thema lichthinder is in het rapport meerdere malen opgenomen.
Bekijk onze aanbeveling.

1 Reactie:

  1. stuivenberg:

    Ik fiets -als het donker is- op plekken waar het kan, liever zonder fietsverlichting. Vooral de koplamp is irritant. Zonder zie ik meer en ik voel mij veiliger doordat een ander mij niet van verre kan zien aankomen. Ook de beleving is beter; bijv. een uil die vlak langs je vliegt!

© 2002- Platform Lichthinder