Succesvolle “toekomst-avond” Platform Lichthinder

Geplaatst: 8 februari 2006
Thema: Platform Lichthinder

Op vrijdag 27 januari 2006 organiseerde Platform Lichthinder de bijeenkomst “De toekomst van Platform Lichthinder” in het Amersfoortse Milieu Educatie Centrum. De avond was bedoeld om samen met de ‘achterban’ te discusieren over de rol van het platform in de nabije toekomst.

Onder de ongeveer 30 aanwezigen waren vertegenwoordigers uit locale politiek, provinciale overheid, het ministerie van VROM, dorpsbelangengroepen, natuur- en milieubelangenorganisaties en ook leveranciers en producenten van ‘licht’. Juist vanuit deze brede basis maakt Platform Lichthinder zich sterk om het ‘recht’ op de beleving van duisternis als ‘oerkwaliteit’ voor iedere Nederlander mogelijk te maken.

Tijdens de avond waren er diverse presentaties en is er levendig gediscusieerd over verschillende onderwerpen, zoals het doordringen in de politieke agenda, het vinden van manieren om bij te dragen aan de maatschappelijke bewustwording en concrete activiteiten voor het platform.

Uit de workshop is naar voren gekomen dat het Platform uitstekende en kwalitatief goede informatie verschaft via haar website. Toch dient het zich in te zetten voor meer naamsbekendheid, waardoor liquide middelen gegenereerd kunnen worden om haar activiteiten te continueren.

Het gehoor gaf aan om te streven naar meetbare resultaten in de strijd tegen lichthinder, door zich te richten op enkele speerpunten van lichthinder in plaats van zoveel mogelijk terreinen. Het Platform blijft dringend behoefte hebben aan ondersteuning in de vorm van vrijwilligers en donateurs.

© 2002- Platform Lichthinder