Subsidie voor afschermen bovenkant kassen

Geplaatst: 7 december 2004
Thema: Glastuinbouw

Van de website van de provincie Drenthe:

De provincie Drenthe geeft een subsidie van 13.333 euro aan een project dat de plaatsing van bovenschermen in tuinbouwkassen moet bevorderen. Doel is de hinder van lichtuitstoot tussen zonsondergang en zonsopgang te verminderen. Het project is een initiatief van de WLTO, Westelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, en wordt gesteund door de NLTO. Deelnemende bedrijven zullen informatiemiddagen organiseren en er komt voorlichtingsmateriaal voor tuinders en andere geĂ¯nteresseerden.

Om de overlast van lichtuitstoot te verminderen, maakt de glastuinbouw nu al op grote schaal gebruik van zijschermen. Bovenschermen worden nog onvoldoende toegepast, omdat veel tuinders ze te duur vinden en nog vraagtekens plaatsen bij de technische haalbaarheid. Het project legt om die reden veel nadruk op onderzoek naar de mogelijke kostenbesparing voor bedrijven door een vermindering van het energieverbruik en de positieve gevolgen voor de teelt van bovenschermen. De LTO en de Stichting Natuur en Milieu hebben vorige maand afgesproken dat het licht boven kassen in 2008 stapsgewijs voor 95 procent moet zijn afgeschermd. Er zal dan geen noemenswaardige lichtuitstoot meer zijn.

De Stichting Tuinbouw Emmen, waarin tuinbouwondernemers zijn verenigd, behartigt de Drentse belangen in het landelijke project. De totale kosten van het project bedragen ruim een half miljoen euro.

© 2002- Platform Lichthinder